Haus visste ikke om dommen da BT ringte ham i går ettermiddag. Han ble stille i noen sekunder, før han fikk rensket stemmen og talens bruk tilbake.

— Jeg har holdt på med denne saken i fem år. Dette har tatt voldsomt på. Nå står tårene i øynene mine, sier drosjeeieren til BT. Og legger til: - Det er ikke hver dag en får gode nyheter fra Bergens Tidende.

Jerrykanne med bensin

Med knappest mulig flertall ga de syv dommerne i Gulating lagmannsrett Jan-Ole Haus medhold i søksmålet mot If Skadeforsikring NUF. If må punge ut med 258.000 i erstatning for bilen og 1,2 millioner i saksomkostninger for Haus.

Saken startet i januar 1998. Da tok det plutselig fyr i motoren på hans fire år gamle Mercedes stasjonsvogn, som tidligere hadde vært drosje. Haus krevde forsikringspengene utbetalt fra If, men ble avvist. Forsikringsselskapet mente at han hadde tent på selv. Dermed ble det rettssak. Først i herredsretten, der Haus tapte. Så i Gulating lagmannsrett.

Til grunn for dommernes konklusjoner, ligger vurderinger fra syv sakkyndiges vurderinger. Tre stilte for Haus, fire for If.

Dommen går grundig gjennom en rekke analyser av hva som kunne eller ikke kunne ha forårsaket brannen. Et av forholdene var en jerrykanne med bensin som sto i bilen. Ifølge dommen brant bilen derfor atskillig raskere og mer intens enn det ellers ville i en dieselbil. Bensinen kjøpt Haus samme dag og skulle brukes i en påhengsmotor. Kannen sto igjen i den utbrente bilen.

Elektrisk feil

Fire av dommerne mener det er nærliggende å tro at Haus ville fjernet kannen før brannen dersom han hadde helt ut bensinen og tent på selv.

Tre dommere mente at det faktum at kannen sto igjen, tvert om reduserte muligheten for at Haus skulle bli mistenkt. Ellers ville det bli vanskeligere å sannsynliggjøre at en dieselbil skulle brenne.

Også i vurderingen av andre momenter, skilte dommerne - og sakkyndige - lag i sine tolkninger. Mens noen sakkyndige mente at brannen etter alt å dømme var påsatt, mente andre at den blant annet kunne skyldes elektriske feil.

Litt spesielt er det at flertallet består av de fire legdommerne. De konkluderer med at anken må tas til følge fordi det ikke er sterk sannsynlighet for at Haus tente på selv. De tre fagdommerne er uenige og mener at brannen var påsatt.

- Forferdelig utidig

Haus er kritisk til måten If har håndtert saken på. Han får solid støtte fra retten, som kritiserer både politi og If. Retten mener at den innledende brannetterforskningen skjedde på «en uheldig og lite betryggende måte», og mener at dette i flere tilfeller har vært til ulempe for Haus.

Politiet etterforsket saken, men henla den etter bevisets stilling elleve måneder senere.

— Etter denne dommen vil noen likevel lure: Tente du på selv?

— Nei. Hadde jeg gjort det, ville jeg gitt meg etter tapet i herredsretten. Jeg hadde brukt 40.000 kroner på å «shine» opp bilen, fordi jeg vurderte å selge den. Det hadde jeg aldri gjort dersom jeg skulle tenne på den.

— Hvordan føles mistanken?

— Forferdelig utidig og veldig tungt.

- Ville renvaske meg

Dersom Haus hadde tapt, ville det kostet ham dyrt.

— Det kunne fort kommet på over en million kroner. Det er mange penger for en vanlig mann med tre unger og gjeld. Jeg ser ikke bort fra at vi i så fall måtte ha gått fra hus og hjem. At det er så dyrt må jo være et problem for rettssikkerheten for vanlige folk.

— Til tross for at du visste at det kunne bli dyrt, så anket du saken. Hvorfor?

— Det var ikke bare snakk om penger. Etter tapet i herredsretten, så vil jo enkelte spekulere i om jeg tente på selv om saken ble henlagt av politiet. Jeg ville renvaske meg, sier han og forteller at han diskuterte saken grundig med sin kone, og har hatt full støtte hjemme.

I dag er det gleden som står i høysetet hos Haus og familien hans.

— Det er ubeskrivelig godt!

SEIRET I RETTEN: Jan-Ole Haus gikk seirende ut av rettssaken mot forsikringsselskapet If.<p/>FOTO: ØYSTEIN TORHEIM