Vannmassene rammet et av redigeringsrommene til tv-faget torsdag, skriver studentavisen Studvest.

Marerittet kom som følge av en lekkasje i det gamle BT-bygget i Nygårdsgaten, der hovedentreprenør Selmer skulle prøvekjøre noen vannrør. Fjernsynsfaget har lokaler like ved, i kjelleren under SV-bygget.

Både SV-bygget og gamle BT-bygget tilhører universitetet.

Ett års arbeid i vasken

I tillegg til det tekniske utstyret, kan flere av studentenes eksamensfilmer være ødelagt, skriver Studvest.

Det ligger opptil ett års arbeid bak filmene, hvorav noen skulle vises ved kortfilmfestivalen i Grimstad.

Til alt hell klarte studenter og lærere å redde de fleste av råfilmene. Noen av opptakene ligger imidlertid på harddisker som også ble rammet av lekkasjen. Et spesialfirma i Oslo er hyret inn for å forsøke å redde materialet, ifølge studentavisen.

Kjappe lærere

Mastergradsstudent Juan Pacin var i redigeringsrommet da vannet flommet inn i rommet.

— Det rant fra vegger og tak, og det er snarrådige læreres fortjeneste at vi fikk reddet så mye av materialet som vi gjorde, sier han til studentavisen.

Han vet fortsatt ikke om hans film er intakt etter lekkasjen.

Midlertidig løsning

Inntil videre får studentene bruke andre lokaler til å redigere filmene sine.

De omfattende skadene i SV-bygget blir etter alt å dømme dekket av entreprenørens forsikring. Firmaet har erkjent ansvar, ifølge universitetets nettavis På Høydene.