Viktigste årsak var at vårt kunnskapssamfunn i sin alminnelighet nå preges av en grad av uetisk moralisme, som overgår enhver form for anstendig fornuft og dannelse.

Valgkampene i særdeleshet. Om hjemmesitterne sine stemmer – de blanke – var blitt tatt på rettferdig alvor i vårt demokrati, ville Stortinget hatt mer enn 45 tomme stoler – i 4 år.

På det nærmeste nok til å blokkere ethvert forsøk på grunnlovsendring samt EU-medlemskap. Og ikke nok med det; «De blanke» ville også blitt Stortingets klart største gruppe og dermed det «parti» HM Kongen måtte henvende seg til for å påta seg oppgaven med å danne ny regjering. Jeg håper alle skamløst maktkåte politikere som nå håper å kunne få utfolde seg på fellesskapets og enkeltmenneskers bekostning, er seg dette bevisst og tar det til etterretning.

Av Sigmund Svarstad, Laksevåg