Han hevdet at Postbanken kun sender kontoutskrifter elektronisk, og at kunder som ønsker utskrift på papir må ringe banken. Dette medfører ikke riktighet. Av Postbankens om lag 350.000 nettkunder mottar ca. 70.000 kontoutskriften elektronisk gjennom såkalt e-dialog. Disse har valgt en slik løsning selv, hovedsakelig fordi den er enkel og effektiv. De resterende nettkundene og kunder uten nettbank mottar kontoutskriften via post. Det er imidlertid et mål for Postbanken at flere kunder skal benytte elektronisk kontoutskrift, og vi vil i tiden som kommer arbeide aktivt for at flere av våre nettkunder skal benytte e-dialog. I tillegg til at en slik løsning er mer effektiv både for kundene og banken, sparer den miljøet.

MORTEN SKAUGE PRESSETALSMANN FOR POSTBANKEN