enklere å bestille via Internett og telefon. I leserinnlegg i Bergens Tidende hhv. 18. og 19. juni trekker Heine A. Skogseid og K. Ankjær-Jensen opp ulike problemstillinger knyttet til adresseendring og oppbevaring av post. Skogseid nevner spesielt at plusstjenestene vil bli et dyrt alternativ for personer som jobber turnus og trenger å bestille oppbevaring av post eller ettersending av post mange ganger i løpet av året.

Det er viktig å merke seg at de nye plusstjenestene kommer i tillegg til, og ikke i stedet for, de gamle basistjenestene. Dermed er det fortsatt fullt mulig å få utført omadressering via blankett, som kan fås på postkontoret, uten at dette koster noe. For turnusarbeidere er det også fortsatt mulig å velge de gamle basistjenestene – uten at det koster noe.

Forskjellen på tjenestene er kort fortalt at de nye plusstjenestene har høyere service og kvalitet, og er lettere tilgjengelig enn basistjenestene. Plusstjenestene kan bestilles via Internett og telefon.

Bestillingstiden er kun tre virkedager, mot syv virkedager på basistjenestene.

Plusstjenestene kan bestilles for enkeltpersoner i husstanden, ikke bare for hele husstanden samlet. Kunden mottar en bekreftelse på bestillingen før den iverksettes. Ved oppbevaring kan posten hentes i løpet av oppbevaringsperioden. I tillegg gjelder en kvalitetsgaranti som betyr at dersom Posten ikke har utført tjenesten som avtalt, har kunden rett til å få refundert innbetalt beløp.

De nye plusstjenestene er et ledd i Postens bestrebelser på å gi kundene økt service. I denne saken har vi ønsket å gi kundene et bedre og raskere alternativ til gammel ordning, mot betaling, men vi har samtidig valgt å opprettholde den gamle ordningen. Dermed kan kundene selv velge det alternativet som passer best. På denne måten øker Posten sin service i tråd med kundenes forventninger og ønsker.

Av Eva Skjold, Posten Norge BA, Informasjonssjef Vestlandet