Jenny M. Eriksen

Se hva Ap sier om eldreomsorgen i BT 31.8.: «Vi vil styrke åpen omsorg og arbeide for et omsorgstilbud tilpasset den enkeltes behov. Sykehjemskøene må avvikles. Eldreomsorgen må sikres nok ressurser slik at kvaliteten blir ivaretatt.»

Så var det altså løgn alt sammen? Eller satser politikerne på at hukommelsen er så dårlig at velgerne ikke husker en uke frem i tid?

Dette fremmer politikerforakt. Når ca. 40 prosent av velgerne ikke finner det umaken verd å stemme, så har det sin forklaring. Det er også forsøkt å bagatellisere køen til sykehjemsplasser. Som lege Steinar Fosse sier i BT 30.8.: «Jeg kjenner rett og slett ikke tallene igjen.» Og som velger er jeg forundret, alle har vi en slektning eller kjenner noen som venter på plass eller håper å få mer hjelp enn én time hver 14. dag av hjemmehjelpen. Hvor skal det skjæres?

Men nå er det oppstått det fenomen at alle partier i bystyret er enige om å bedre eldreomsorgen. (Se faksimile.) Derfor kan ikke bystyret gjøre som Tystad foreslår. Det ville bety at alle partier har lurt velgerne. Her må bystyret skjerpe seg. Vi er ikke tjent med politikerforakt. Vi har ikke noe å stille i stedet.

Oppfyll valgløftene — eller la være å love «gull og grønne skoger».