Av Jan Erik Hagen,nestleder i Sosialdemokratisk forum

For å forklare det helt enkelt, svært mange av de velferdsgoder vi nyter godt av i dag har den borgerlige fløyen kjempet imot. At de fremdeles gjør det, bekreftes ved de stadige angrepene på dagens sykelønnsordning.

Dette burde være godt nok for den jevne borger til å skygge unna. Det ser dessverre ikke slik ut. Dette må Arbeiderpartiet bære en del av grunnen for selv.

Den avgiftsjungel som har oppstått er ikke særlig mye å rope hurra for. At befolkningen blir provosert av nye avgifter som virker uforståelige, er naturlig.

Allikevel bestrides ikke det faktum at vi stadig vekk får økt kjøpekraft. Faren er og vil alltid bli ønsket om «mer».

Her kommer høyresiden inn og lover skatteletter over en lav sko. I tillegg er det en rekke avgifter som skal fjernes. Det overordnede mål er av du og jeg skal få enda «mer» tilgjengelig i lommeboken.

Det fortoner seg nok som musikk i manges ører, men er ikke annet en et dårlig ekko ifra 80-tallet. Det er faktisk ikke lenger tilbake i tid at vi prøvde dette opplegget med Kåre Willoch i spissen. Hvordan det endte, burde være kjent for de aller fleste.

For å oppdatere de yngste velgerne litt, kan det sies at nasjonen Norge gikk inn i den verste depresjonen siden 1930 tallet.

Enda er det etterlevninger fra dette famøse eksperimentet igjen. Et boligmarked som ble sluppet helt løs. Et boligmarked fullstendig ute av kontroll og praktisk talt umulig for førstegangsetablerere å komme inn på.

Det er ikke til å legge skjul på hvor min politiske forankring ligger. Jeg foretrekker et system som på tross av sine «skavanker» fremhever likeverd og like valgmuligheter for alle.

På tross av hvilket samfunnslag man måtte komme fra. Når alt kommer til alt er det fordelingsnøkkelen som blir fellesnevneren. For å sikre fortsatt rettferdig fordeling må det gjøres et verdivalg. Jeg er ikke i tvil om at den sittende regjering i så måte er det rette valget for de absolutt aller fleste av oss.