Et fåtall nye håndplukkede har fått sin sjanse til å komme med i deres selskap. Dersom disse skulle få plass blant de folkevalgte, bør de raskt lære seg å komme inn under den paraplyen som allerede er slått opp av de «erfarne».

Alle politiske partier i Bergen gikk i sine forrige valgløfter inn for at lokaldemokratiet skulle få en sentral plass i bydelene. Dette var også noe vi som trodde på deres valgløfter hadde tillit til.

I saken om fotballanlegg i Krohnegården gikk samtlige bydelspolitikere i Fyllingsdalen og Laksevåg inn for bevaring av det naturskjønne området ved foten av Løvstakken. De hørte på folkets meninger og lot demokratiet få sin rett.

Men våre lokalpolitikere i Bergen bystyre mente noe annet. Av kjente, men også ukjente årsaker, overstyrte de bydelspolitikerne, beboerne og brukerne av området.

Kun to partier sto majestetisk oppreist gjennom hele prosessen. Sosialistisk Venstreparti og Rød Valgallianse viste sitt samsvar mellom liv og lære.

Politikk er mye mer enn saken om Krohnegården. Men et av de mest sentrale tema handler om tillit. I denne saken har noen av de største og mest sentrale partier vist oss en mistillit som burde få velgerne til å tenke seg om.

La derfor valget handle mer om saker hvor partiene viser oss sin tillit enn om gallionsfigurer som skal spille sirkusklovner i den bergenske manesjen.

TERJE MIKKELSEN, KROHNEGÅRDEN MILJØFORENING