Konklusjonen blir: Hva er vitsen, hvorfor stemme når din stemme blir arrogant satt til side? At vi har meningsfrihet og ytringsfrihet her i landet er kun en illusjon, fordi vi har en del partier som har oppnevnt seg selv til å ha enerett på hva som er rett og galt når det gjelder meninger. At 30 prosent av befolkningen har sagt sin mening, blir avfeid som brunskjortementalitet. Hvor er ansvaret overfor velgerne? Det vi ser er dessverre at det bare er makten som teller, makten og posisjoner. Vinnere blir tapere og omvendt. Hva er det største tapet oppi dette, jo, det er demokratiet, noe av det mest verdifulle vi har, demokrati og ytringsfrihet, retten til å ha meninger.

Verst av alle er KrF. Jeg vil gå så langt som til å kalle dem for politikkens prostituerte. De selger seg til høystbydende gang etter gang, år etter år. Resultatet ser vi nå i form av velgerflukt. KrF slutter aldri å forundre meg. Og ved dette valget har de virkelig overgått seg selv. I fylket blir Torill Selsvold Nyborg fylkesordfører sammen med Frp og Høyre, mens i Fjell toer Kirsten Kjølen sine hender, og sørger for at Sotralista får ordfører, fremfor Georg Indrevik som er den rettmessige ordfører. Begge damene er fra samme lokalparti i Fjell. Tro det den som kan!

Har det ikke falt deg inn, Jan Utkilen, Sotralista, at hvis folk ville ha deg som ordfører, så hadde de stemt på deg? Ditt parti har sammen med Ap og KrF faktisk gått tilbake fra forrige valg. Har det ikke falt deg inn da, at folk ikke er så fornøyd med din innsats som du øyensynlig er selv, siden du mener du er det beste ordføreremnet? Når du går til valg sammen med Frp og Høyre og sier at dere er imot eiendomsskatten, så oppfattes det som at du skal være med og fjerne den dersom Sotralista kommer til makten. Det ordkløveriet du bedriver nå og de krumspring som du har gjort nå, er mildt sagt lite verdig, og det håper jeg sannelig at dine velgere har merket seg. Dere gjør politikk til løgn og pulveriserer demokratiet.

Nei. Det hele er bare trist. Må vi alle bli hjemmesittere før våre politikere skjønner at de er på ville veier, og at det faktisk er vi, folket, som bestemmer, dere har bare å gjøre som vi sier!

ELSE K. JOHANSEN,

ÅGOTNES