• Man kan ha et godt liv med å høre stemmer og tro at man er Napoleon, men ikke med å sitte rett opp og ned og bare være passiv.Overlege Kari Nygård Valen sjukehus har et svært godt behandlingstilbud for unge schizofrene. Men inntil nylig har det vært adressen som avgjorde om bergensere fikk komme dit.

BT skrev nylig om en 20-årig schizofren jente som i årevis var plassert på sikkerhetsavdelingen på Sandviken, fordi det ikke fantes noe egnet behandlingstilbud for henne. I 1999 og 2000 skrev BT flere artikler om en jente som vokste opp på akuttposten på barne— og ungdomspsykiatrisk avdeling på Haukeland sykehus. Også denne jenten led av schizofreni, og trengte støtte og oppfølging hele døgnet. Fordi det heller ikke fantes noe egnet behandlingstilbud for henne, ble hun værende på akuttposten fra hun var 12 til hun var 18 år gammel.

Da hun ble myndig havnet hun på Valen sjukehus. Her er hun fortsatt. Hun er i dag 20 år, og personer som kjenner henne forteller at det etter forholdene går veldig bra med henne. For første gang siden hun ble syk kan hun leve et tilnærmet normalt liv, samtidig som hun får den hjelpen og pleien som hun er avhengig av.

Overlege på Valen sjukehus, Kari Nygård, kan ikke kommentere enkeltsaker. Men hun opplyser at Valen sjukehus har et langtidstilbud for unge schizofrene, på to avdelinger. Den ene av avdelingene er fylt opp med pasienter fra Bergen.

— Før helsevesenet ble organisert i foretak, hadde Sandviken sykehus ansvar for psykiatriske pasienter i Bergen og kommunene nord for Bergen. Valen sjukehus hadde ansvar for Sunnhordland, pluss at vi hadde et langtidsansvar for 40 pasienter fra visse deler av Bergen, Sotra og Fjell, sier Kari Nygård.

Gjennomsnittsalderen på pasientene synker stadig. I fjor var den 34 år. Det betyr at et stort antall ungdommer er innlagt.

— Vi har stall, fjøs og gartneri, og en egen avdeling av Kvinnherad videregående skole inne på sykehusområdet. Fordi vi ligger utenom bykjernen, er det gode forhold for alle former for friluftsliv. Det som særpreger vår behandling av unge schizofrene, er at vi satser på minst mulig sykehuspreg, og mest mulig aktiviteter. Det er noe som vi har sett gir gode resultater, sier Kari Nygård.

— Schizofreni er en sykdom som de skal ha resten av livet. Det gjelder å finne et funksjonsnivå som passer til hver enkelt. Man kan ha et godt liv med å høre stemmer og tro at man er Napoleon, men ikke med å sitte rett opp og ned og bare være passiv, sier overlege Kari Nygård.

GÅR BRA: Etter forholdene går det nå veldig bra med jenten som vokste opp på en psykiatrisk akuttpost på Haukeland sykehus. Hun er på Valen sjukehus, der de har et langtidstilbud for unge schizofrene.