Det må bli slutt på all denne gratis reisingen, bevertningen og gratis møter over hele landet. Og nå først går det opp for Odvar Nordli at minstepensjonistene går rundt og pruter. På Fisketorget er det dobbelt så dyrt som i forretningene. Det er laksepris , enda en får en nubbesild. Før var det billigere på Torget enn i forretningene, på grunn av at leien var dyrere for forretningene.

Så ta da samme pris for samme vare da, både på Torget og i forretningene, det er rettferdig!

Og angående skolene i Bergen, det er hårreisende at de som har ansvaret har så lite fantasi, barna våre skal sitte hele dagen og puste mugglukt fordi skolene er full av sopp.

Her er massevis av tsjekkisk arbeidskraft, folk som vil ha arbeid, de har fått noen måneders arbeidstillatelse og de fleste må reise tilbake med null oppdrag.

Jeg mener at sett dem i arbeid på de skolene som trenger å fikses, de fleste er fagfolk og veldig greie familiefolk, som har oppholdstillatelse for noen måneder.

Det skulle vel gått an å gi dem mindre lønn og fri skatt eller det motsatte.

Vi må snart ta innsamling fra dør til dør for skolene våre. Ellers blir vår kommende generasjon helseløs! Likningssjefen kan vel vurdere dette i hver kommune.

Det er masse elever som ser syke ut. Bevilg trantabletter og melk til skolene våre. Det må ikke skje at våre barn og barnebarn har det verre enn hva vi hadde det under krigen.

Da er det helt feil styring, helt klart!!

A. KLEPPE