Etter T. Singer (1999) harmange ventet spent på en ny roman fra Dag Solstad. Nå er den kommet, og allerede tittelen — 16.07.41 - markerer at vi har å gjøre med noe nytt i dette vesentlige forfatterskapet. Også tidligere Solstad-titler inneholder tall - for eksempel Ellevte roman, bok atten (1992), men bare årets tittel består utelukkende av en dato, som attpåtil er Solstads egen fødselsdato!, skriver Per Buvik, professor ved seksjon for allmenn litteraturvitenskap, UiB.

Per Buvik

Altså har vi med en selvbiografisk roman å gjøre? Ja, for så vidt som både forfatteren, fortelleren og hovedpersonen heter «Dag Solstad» og stoffet avgjort er selvbiografisk. Men samtidig insisterer «Solstad» på at han vitterlig har skrevet en roman, og ikke en selvbiografi.

Han vet bedre enn noen at jeg'et i en tekst aldri kan falle helt sammen med det jeg'et som skriver den: Det er alltid en tidsforskjell og en erfaringsforskjell som skiller dem fra hverandre, selv om navnet aldri så mye er identisk. Flere ganger sier ellers «Dag Solstad» at sin fortid vet han lite om: Han er først og fremst opptatt av fremtiden, det vil si av de bøkene han har igjen å skrive. Denne gangen har han ikke desto mindre inkludert sin egen biografiske barndom. Og det forekommer logisk at han har gjort det, siden han stadig understreker at han så å si skriver i dødens tegn, i alle fall ut fra den klare erkjennelse at om ti år vil det ikke lenger utgis bøker signert Dag Solstad. Han har i beste fall tre bøker igjen å skrive, sier han. I dette perspektivet skulle det nesten bare mangle at han kunne fortsette å utelukke sider ved barndommen som åpenbart har vært bestemmende for hans livsbane.

Fiksjonen er for øvrig velegnet til å behandle selvbiografisk stoff, for den har som utgangspunkt at livet ikke er en enkel kronologisk kjede av begivenheter som det er lett å benevne og se forbindelsen mellom. Fiksjonens tilnærming til begivenheter og sammenhenger er indirekte og prøvende, og ikke sjelden omskrivende når det gjelder det mest brennbare. Noen vil kanskje spørre, når de har lest hele 16.07.41 , hvorfor "Solstad" ikke straks går rett på sak, hvorfor han foretar så mange avstikkere og blant annet har lagt inn lange sekvenser om Berlin og Berlins byhistorie og et autentisk foredrag om romangenren. Men her er noe av poenget, som de handlingsfikserte vil gå glipp av: Det tematisk sterke sluttpartiet i romanen virker så sterkt nettopp fordi Solstad ikke går rett på sak. Det er fiksjonens eget mønster som bestemmer hva som til enhver tid skal stå i sentrum, og visse hendelser like før nedskrivingen er nødvendige for at barndommen endelig skal kunne innlemmes for fullt. Som alltid i Solstads tilfelle, står vi overfor et meget bevisst og selvbevisst verk, som i tillegg er fullt av såkalte meta-kommentarer: kommentarer til seg selv og til romangenren generelt. Lesere som ikke har sans for dette, det vil si for at romanen er et åndsverk, som forfatteren selv sier, og ikke i første rekke en god historie, vil neppe begeistres.

På den annen side er jeg ikke i tvil om at de aller fleste av oss vil bli mest grepet av det nevnte sluttpartiet. "Dag Solstad" gir her en usigelig vakker skildring av sin far "Ole Modal Solstad" og sitt forhold til ham, konsentrert om den siste tiden de hadde sammen, da "Dag Solstad" var 11 år og den astmatiske faren snart skulle dø fra ham. Noe av det som gjør sluttpartiet særdeles vakkert, er at det er blottet for sentimentalitet, men fylt av kjærlighet, samtidig som den meta-litterære tematikken tilføres en psykologisk dimensjon: "Jeg kan bare innrømme det: Jeg har ikke vært meg selv siden far døde. Jeg har vært forfatteren Dag Solstad. Jeg har hatt en oppgave å utføre, og den har jeg ennå ikke fullført. Jeg tenker bare på min framtid".

Kanskje måtte «Solstad» til Berlin, i hvert fall utenlands, for å kunne skrive fortellingen om faren og ham selv? Ved nærmere øyesyn vil vi også se at innkretsingen av Berlin kan minne om innkretsingen av det skjulte mørke i forfatterens eget indre. Muligens ville den siste sekvensen i det hele tatt ikke vært skrevet dersom forfatteren ikke dessuten hadde reist til Lillehammer for å holde foredrag og deretter til Sandefjord for sammen med sine gamle klassekamerater å feire at det var 40 år siden de hadde tatt artium. Det skjer nemlig noe avgjørende under hans besøk i sin hjemby. Det bør jeg imidlertid ikke røpe for mye om her.

Først langt ut på natten finner forfatteren frem til klassefesten, som har fortsatt i form av nachspiel på et mildt sagt overraskende sted. Det viktigste som skjer, foregår likevel inne i hans hode, for med ett tenker han seg tilbake til en skjellsettende barndomshendelse. La meg sammenfattende si at hendelsen handler om forholdet til faren, som han elsker og beundrer, og som er dødssyk av astma. Skildringen av forholdet mellom «Ole Modal Solstad» og skolegutten «Dag Solstad», «hans eneste fortrolige», er en av de vakreste far - sønn-skildringer i norsk litteratur.

Når romanen er lest ut, er det god grunn til å ta for seg første del en gang til. Der spiller nemlig også faren en sentral rolle. Fortellingen om farens død rammer dermed inn hele boken, noe som viser hvor viktig den er. Nå kommer ikke opplysningen om farens tidlige bortgang som en overraskelse for dem som for eksempel har lest Jan H. Landros fine introduksjon til en serie samtaler med forfatteren i Jeg er ikke ironisk (1999). Men det blir noe annet i en fiksjon, der forfatteren til og med får et glimt av faren i en engels skikkelse på en sky på en himmel som oppleves som selve Paradiset! Dette er i sannhet et fantastisk verk i mer enn én betydning.

Romanen åpner med en flyreise til Frankfurt for cirka ti år siden, også den foretatt i litteraturens tjeneste, for så vidt som "Dag Solstad" skal delta på et bokmesse-arrangement. Han er opprømt og nesten euforisk, der han legger ut på denne reisen, beskrevet i en (suveren solstadsk) stil og i ordelag som kan få oss til å tenke på en futuristisk hyllest til den moderne, teknologiske verdens særegne skjønnhet. Høyt der oppe i luften, dit flyet bringer ham, mener forfatteren endog at han, snart 680 år etter Dante, kan skue Guds trone. Det direkte og indirekte (gjennom alle kirkene i Berlin, for eksempel) nærværet av en kristen horisont er i det hele tatt påtagelig gjennom hele romanen, som i så henseende kanskje kan sies å peke tilbake til Professor Andersens natt (1996). Det er like fullt stor forskjell mellom de to romanene på dette punkt som på de fleste andre, ettersom 16.07.41 vitner om en forsoning med moderniteten som var fremmed for den nå så berømte litteraturprofessoren. Det aller vesentligste ved flyreisen er uansett glimtet av faren, som med sin tilknytning til Indremisjonen sannsynligvis har innpodet i sin sønn noen av de Paradis-forestillingene som utfoldes i teksten. I det nevnte Lillehammer-foredraget heter det at "Solstad" generelt kjenner seg mer i slekt med lyrikere enn med romanforfattere, og det forstår vi. Er det ikke også en poetisk skjønnhet over følgende passasje: «Jeg skimtet ansiktet til en av englene som satt på en sky med basunen rolig i hendene og med vingene ettertenksomt slått ned. Det var min far, og idet jeg så at det var min far, gikk det et støt igjennom meg, og jeg hevet nølende hånden for å vinke til ham, der han seilte av sted, alene på en sky, litt nedenfor meg. Nå var jeg innfanget. Det var så rart å kjenne igjen sin egen far etter alle disse årene. Det var så fredfylt. Jeg var bare elleve år da han døde, og hadde aldri trodd jeg skulle få se ham igjen». For sitt indre øye opplever til og med «Dag Solstad» seg selv komme sin far i møte seilende på en annen sky der ute i himmelrommet, og faren gjenkjenner ham.

På bakgrunn av en slik himmelsk erfaring fremtrer den jordiske verden med sine tildragelser og små og store detaljer i et nytt, forsonlig skjær. En neste roman vil kan hende handle om lykken, får vi vite...