Det er ikke snakk om at alle veteranbåter skal bruke det påtenkte området, men et lite antall av de verneverdige motor— og maskindrevne lokalbåtene som har sin tradisjonelle tilknytning til indre havneområde, og som fortsatt skal være i aktiv, publikumsrettet bruk.

Hvis de istedenfor Holbergskaien får bruke en del av - langt fra hele; men bare en del av selve Bryggen, vil de på en ganske annen måte være synlige i bybildet, og være med å skape det livlige mangfold som Vågen er berømt for. Holbergskaien er i denne spesielle sammenheng på mange vis et utkantområde av Vågen, siden det har betydelig mindre publikumstrafikk og -besøk. Man vandrer nå engang på Torget og på Bryggen.

Holbergskaien kan derimot uten slike ulemper brukes av andre, som for eksempel av fritidsbåter og andre fartøy som ikke har noen spesiell publikumsrettet funksjon. Blir Holbergskaien nyttet slik, vil mesteparten av endringene bestå i rokering. Nettotapet av havneplass vil bli svært lite. Så langt en på middels kort sikt ser er den eneste fremtidige tilvekst til fjordabåtene D/S «Oster». Fortjener den ikke lenger sin plass ved Bryggen?

Det vil dessuten være mye plass tilbake for fritidsbåter i innerste havneområde, både innenfor skur 11 og langs Zachariasbryggen. Jeg håper at nettopp brukerne av fritidsbåter også vil se positivt på å kunne oppleve de fine fjordabåtene på en sentral plass i havnen.

Det er således ikke nødvendig å frykte at Vågen skal bli mindreverdig for verken yrkesbåter eller fritidsbåter.

Det eneste argument som måtte tale mot at et lite antall fjordabåter kunne ligge ved Bryggen, kunne være av sikkerhetsmessig natur, ved at større skip og små fritidsbåter i plast er konsentrert i samme nærområde. Dette gjelder imidlertid i like stor grad dagens trafikk, som den en måtte få hvis f.eks. M/S «Midthordland» og M/S «Granvin» forhaler fra Holbergskaien til Bryggen, og iallfall på middels langt sikt den eneste nye tilvekst i havnen eventuelt blir D/S «Oster». Skal disse båtene, som skal være i aktiv publikumsrettet bruk prioriterers lavere på Bryggen enn f.eks. private fritidsbåter; ja, da har de liten sjanse til å bli bevart.

Skulle men ha betenkeligheter med en permanent fjordabåtkai, kunne man i det minste tillate en prøveordning over 3-5 år.

Jeg anmoder om at en leser innstillingen om bruken av indre havneområde med positive øyne. Kast også et blikk på hva andre byer, både her til lands og i nabolandene har klart å få til. Det er plass til et stort mangfold i indre havneområde, også disse båtene.

Av Vidar Lehmann