Byrådsavdelingen fremmer nemlig forslag om å gjøre kaiene langs Bryggen i Bergen om til permanent veteranbåthavn.

Undertegnede har bl.a. vært administrerende direktør i Fraktefartøyenes Rederiforening, havariinspektør/gruppeleder i Vesta Forsikring, samt lærer ved Bergen maritime videregående skole. Jeg seiler nå som skipsfører i HSD, og synes det er på sin plass å gjøre det sjøfarende folk og byens øvrige befolkning oppmerksom på hva forslaget fra byrådsavdelingen vil føre til. Forslaget innebærer at kaiene langs Bryggen blir forbeholdt «museumsformål», mens lystbåter og yrkesfartøyer må henvises til andre kaier i Bergen (dersom det er tilgjengelig plass andre steder ...).

I snart 1000 år har kaiene langs Bryggen i Bergen vært et pulserende senter for nyttetrafikk på sjøen. Forslaget fra byrådsavdelingen fører til at denne tradisjonen faller. Jeg tror alle som har spasert lang Bryggen en travel sommerdag ser viktigheten av at kaiene er åpne for alle slags besøkende fartøyer. Disse kaiene representerer et stort aktivum for Bergen havn, og det vil være for galt om en mindre gruppe av veteranbåtfrelste entusiaster skal få monopol på å fortøye her. Havneavgiftene er sågar foreslått delvis dekket over kommunens budsjett.

Jeg finner også grunn til å sette kritisk søkelys på listen over høringsinstansene. Alle lokale lag og organisasjoner knyttet til veteranbåtmiljøet har fått dokumentet til høring, mens profesjonelle skipsfartsorganisasjoner og småbåtforeninger glimrer med sitt fravær på høringslisten. Tror dere at en slik styrt høringsrunde vil føre til mye negativ kritikk av forslaget? Nei, det er nok heller slik at høringsinstansene vil applaudere forslaget, mens de øvrige rettmessige brukerne av kaiene langs Bryggen i Bergen avskjæres fra å tilkjennegi sin mening om forslaget.

Bergen og Omland Havnevesen har så vidt meg bekjent lagt forholdene godt til rette for byens veteranbåter ved Holbergskaien i Vågen. Her har Havnevesenet gitt de grupperingene som engasjerer seg i det viktige arbeidet med å ta vare på de gamle veteranbåtene enestående muligheter for å skape seg en publikumsvennlig base for sin virksomhet. Er det slik at denne svært sentrale kaien med lang historie som lokalbåtkai ikke er bra nok for de nevnte grupperingene?

I denne kampen må de som bryr seg om at Bergen sentrale havn skal bestå som et maritimt pulserende senter stå sammen for å sikre at sjøens «Torgalmenning» fortsatt blir tilgjengelig for bymann og stril, turister fra fjern og nær, besøkende marinefartøy, redningsskøyter og det øvrige mangfold av fartøyer som gjerne vil fortøye langs kaiene. Museumshavn kan vi ha ved Holbergskaien i tillegg til det allerede etablerte Sandviken Kystkultursenter.

Av Tom Olsen, sjøkaptein og adjunkt