Våre stortingspolitikere har nettopp vedtatt at dagligvarebutikkene får lov å selge rusbrus. Denne saken viser nok en gang at det er på høy tid å si opp EØS-avtalen, for det er den som har tvunget politikerne til dette ukloke vedtaket, som de visstnok selv også synes er uklokt. Fredag 6. desember skal enda en slik sak opp i statsråd, og senere i Stortinget. Det gjelder patent på liv-direktivet.

Forhåndstipsene sier at direktivet kommer til å bli vedtatt, enda «hele» Stortinget «egentlig» er imot det. Slik også jeg er det.

Men kjære dere, rikspolitikere, vis nå hvem dere er! Om det er noe mot i dere! Selv om det kanskje ikke virker særlig smart verken å legge ned veto mot EU, eller å la andre regler gjelde i Norge enn i EU, så våg å gjøre det som rett er. For det er det som er rett!

Si deretter opp EØS-avtalen, og skaff oss en vanlig mellomstatlig handelsavtale i stedet, slik vi har med andre land. Så skal nok motet belønnes med tiden!

Leikny Strømme

Askøy Nei til EU