Av Vera Rostin Wexelsen

teatersjef ved Hordaland Teater

Selvvalgt død er den vanligste dødsårsaken blant unge. I meningsmålingen som ble gjort blant seerne, var det 90 % som ønsket mer åpenhet omkring temaet. På denne bakgrunn ønsker jeg å dele noen tanker med leserne.

Teaterkunsten er vårt profesjonelle medium når Hordaland Teater ønsker å si noe viktig om den samtiden vi lever i. «no(r)way.today» av den tyske dramatikeren Igor Bauersima har vært oppført mange steder i Tyskland og Norden, og spilles nå på Hordaland Teater. Forestillingen omhandler nettopp dette temaet som vi sjelden våger å berøre: To unge mennesker sliter med den virkeligheten de er blitt plassert i og møtes for å gjøre slutt på livet. Men gjennom de samtalene og de opplevelsene dette møtet avstedkommer, finner de ut at de likevel vil velge livet.

Vi er etter hvert mange som har mistet en av våre kjære på denne ubegripelige tragiske måten. Dette kan vi som mennesker aldri verken kunne forstå eller godta, men dersom vi aldri snakker om at så mange unge mennesker velger å forlate livet, vil vi heller ikke kunne lære å fange opp signaler fra andre som går med liknende tanker. «no(r)way.today» gir oss en mulighet til å forholde oss på en seriøs måte til et av de få tabuene i vår tid. I løpet av arbeidsprosessen har teatret hatt kontakt med fagfolk innen barne— og ungdomspsykiatrien og vi har gått inn i stoffet med stort alvor. Kanskje kan et slikt stykke være et viktig bidrag til å åpne øynene våre slik at vi kan ta imot signaler fra mennesker som sliter med hverdagen sin.

Et sentralt problem for rollefigurene i «no(r)way.today» er hvordan de skal takle vår virtuelle verden. Hvordan skal man vite hva en skal tro på av all den informasjonen som flyter gjennom de ulike mediene? Hva er virkelig og hva er falsk? Hva er ekte og hva er manipulert av alle lyder og bilder som flimrer framfor oss daglig? Man kan kanskje forstå at noen kan komme til å stille spørsmålet: Hva er meningen med det hele?

Derfor er det viktig å vise hverandre at det finnes noe annet: Det finnes kjærlighet, glede, medfølelse og andre mellommenneskelige verdier. Og det finnes fenomen som er så vakre at en kjenner meningen med livet helt inn i margen. Det er disse verdiene det blir pekt på i «no(r)way.today» og som det er viktig at vi blir flinkere til å formidle til hverandre.

Hordaland Teater mener at dette er et av de viktigste teaterstykkene vi noen gang har arbeidet med. Og kanskje kan vi bidra til at det blir satt fokus på et alvorlig samfunnsproblem.