Utflytting av arbeidsplasser fra Oslo er, foruten å være et politisk mesterstykke, et regionalpolitisk, samfunnsøkonomisk og demokratisk prosjekt som Venstre stiller seg fullt og helt bak. Vi mener at de eventuelle feil han måtte ha begått mht. representasjonsutgifter og valg av flyselskap på ingen måte overskygger hans omfattende politiske regnskap som statsråd. Hordaland Venstre stiller seg derfor undrende til at Høyre ikke langt tidligere har vært tydelige i sin støtte til egen statsråd og partifelle i denne saken. Støtten fra Høyre kom etter vår mening beskjemmende sent i denne prosessen.

Victor Norman har, som den eneste politikeren ved siden av Lars Sponheim, tatt et oppgjør med det korporative Norge, det være seg et reaksjonært LO eller et gutteklubborientert NHO. Samtidig har statsråden stått med ryggen rak mens populistiske politikere som Carl I. Hagen har gått fullstendig fra alle konsepter i sin iver etter å sverte statsråden. Disse populistiske politikerne sammen med en reaksjonær fagbevegelse og en grenseløs tabloid oslopresse representerer i dag den største trusselen mot et demokratisk Norge. LO har én agenda — å sikre best mulig vilkår for sine arbeidende medlemmer, gjerne på bekostning av eksisterende arbeidsplasser og de arbeidssøkende som står utenfor arbeidslivet i Norge. Derfor den enorme motstanden mot forslaget om midlertidige ansettelser som kunne ha gitt flere arbeidssøkende innpass og konkurranse til LOs medlemmer i arbeidslivet.

Populistiske politikere som Hagen skyr ingen midler for å komme på skjermen og ønsker for alt i verden å flytte fokus fra at Frp pga. budsjettforliket med Ap og sin uryddighet som regjeringens tidligere budsjettpartner, nå fullstendig er spilt ut over sidelinjen i norsk politikk. VG har ett mål - høyest mulig opplagstall basert på tendensiøs, useriøs og spekulativ sensasjonsjournalistikk.

Dette rustne triangelet av fordummende og tabloide oslomedier som VG, reaksjonære og maktsentralistiske fagforeningspamper som Gerd-Liv Valla og populistiske og prinsippløse politikere som Carl I. Hagen, representerer i dag den mest umiddelbare fare folkestyret i Norge står overfor. Statsråd Norman gikk i klinsj med dette rustne triangelet, og utfordret med det store krefter. Derfor må man med rette spørre seg selv; hvem har størst interesse av Normans eventuelle avgang?

Hordaland Venstre vil derfor verne om Victor Normans posisjon som «Venstres fjerde statsråd» i regjeringen fordi Norge trenger flere slike politikere som er i besittelse av egenskaper som evne til visjonær nytenkning, personlig og politisk mot - og ikke minst tydelighet og handlekraft. Dersom man vurderer å ofre statsråd Norman vil i så fall dette bare bekrefte at det er LO, oslobaserte tabloidmedier og et knippe politiske populister som styrer Norge, og ikke en regjering utgått fra et demokratisk valgt Storting.

Av Jan-Christian Kolstø styremedlem i Hordaland Venstre