Fredag 24.01., hadde bystyrerepresentant for Frp, Bjørn Tore Olsen, et innlegg, hvor han uttaler seg om Enevald Flåten og menigheten Levende Ord.

Som politiker hadde det kanskje vært lurt å sette seg inn i en sak, før en uttaler seg om et emne en ikke helt har greie på.

Flåten har aldeles ikke kommet med «hatske utfall» mot de homofile, men har alltid pekt på Bibelen, som sier at homofilt samliv er synd. 3. Mosebok 18:22-25 3. Mosebok 20:13, Romerbrevet 1: 24 — 32, 1. Korinter. 6:9, 1. Timoteus 1: 9 - 10.

Dette gjør han i kjærlighet til mennesker, i håp om at de skal vende om og bli frelst. Johannes 3:16 - 21.

Skulle ikke en Guds mann ha lov til å rope et varsku, når han ser mennesker på vei til evig fortapelse? Hva ville hr. Olsen kalt Flåten for, dersom han ikke advarer mennesker på vei mot et stup?

Om samfunnet har forandret seg aldri så mye, så står Guds Ord urokkelig fast til evig tid.

Om Norges biskoper og mange prester har fart vill, så fritar ikke dette andre mennesker fra selv å undersøke (lese) hva Guds Ord sier. For hver enkelt av oss skal fremfor Gud svare for egne valg. Det hjelper ikke da å skylde på andre.

Et folkelig uttrykk sier: Gå til uglen og bli klok. Jeg vil heller si: Gå til Bibelen, der finner du sannheten, slik at en kan bli frelst.

Når det gjelder Fremskrittspartiet, så visste jeg ikke at de drev politikk «etter den gode gamle kardemommeloven, og at en for øvrig kan gjøre som en vil» (sitat).

Det var gjerne ikke så lurt å underskrive med at en representerer Fremskrittspartiet i bystyret, da partiet helt sikkert ikke deler hr. Olsens meninger i et høyst privat innlegg.

SVEIN KROGENÆS