Paul Merkesdal,lærerstudent

Det er konstruert u-virkelighet. Og de som lager programmene vet det. Se bare:

Situasjonen; de som er med er under konstant overvåking. Mange ser på dem. Men de blir ikke møtt med varierte, mangfoldige og de «sosialt naturlige» tilbakemeldinger på det de gjør. Derfor tas deres oppmerksomhet vekk fra situasjonen – de glemmer hva som er virkeligheten i deres situasjon her og nå. Men så enkelt er det heller ikke, for de gis noen tilbakemeldinger – kunstig utvalgte av programskaperne. De settes i en kunstig situasjon som ikke kan overskues eller forstås av deltakerne.

Utvalget; de som er med er ikke noe representativt eller tilfeldig utvalg. De er spesielt utvalgt, bl.a. for å passe sammen i dette programmet. Hvilket egentlig betyr at de ikke passer sammen. De blir selvfølgelig valgt ut for å skape dramatisk spennende situasjoner, og det er slike situasjoner som de fleste av oss vil unngå til vanlig. Innen teater og film snakker man om «casting»: Rett skuespiller til rett rolle. Det er det som gjøres her òg. Og «dramaturgene» her, de som velger «skuespillerne», vet hva de gjør og hvilke situasjoner de legger opp til. «Skuespillerne» her vet ikke hva disse dramaturgene gjør og legger opp til. De blir ført i blinde inn i en situasjon som ikke kan overskues eller forståes av deltakerne.

Dette er ikke reality. Sammenlikne det som skjer der med dine egne og venners daglige valg.

Hva er dette egentlig? Det er egentlig innlysende, det er en mobbesituasjon. Det er en situasjon hvor mennesker utsettes for sosialt og mellommenneskelig svært vanskelige og manipulerte situasjoner med stort potensial for ydmykende og negative konsekvenser. Det er en situasjon hvor noen er avmektige (deltakerne) i forhold til andre (programskaperne), og hvor de med makt manipulerer situasjonen og de andre etter sine egne interesser.

Så hvem er det da som lager programmene – hvem gjør slikt? Det er skolegårdens, barneflokkens og ungdomsgjengens mobber. Så får de bare saksøke meg, dette er jeg overbevist om. Det der, det er skolegårdens mobber. Og det jeg også ville spørre om, det er dette: Hvem er da de som ser på det, hvem er de som godtar det, og hvem er de som ikke tar stilling?