— Selv om en ofte ser hoggorm som varmer seg i solen, kan det også bli for varmt for ormen, sier forsker Dag Dolmen ved NTNU.

Dette kan føre til at den trekker inn i steinuren, eller som i dette tilfellet, inn i en kjeller.

— Men det er meget uvanlig at hoggorm trekker inn i hus, forteller Dolmen.

I forfjor og delvis også i fjor, var det smågnagerår. Da blir det rikelig med mat til hoggormen, og de neste ett til to årene får vi flere hoggormer enn vanlig. Dolmen har likevel ikke fått melding om at det er mer hoggorm enn vanlig på Vestlandet.

— På Sørlandet er det observert mindre enn normalt i år, mens det på Østlandet er rapportert om at det er mye hoggorm i år, sier Dolmen

En annen faktor som regulerer hoggormbestanden er været. Forrige Vestlands-vinter var av den milde arten.

— I snøfattige kuldeperioder vil mye av hoggormen dø, mens milde vintrer gjør at flere av fjorårets ormer klarer seg gjennom vinteren.

Dolmen forteller at det ble rapportert mye hoggorm i fjor, og at det kan se ut til at det holder seg på et høyt nivå i år også.