Miljøvernminister Siri Bjerke trenger derfor støtte i sitt engasjement i denne saken.

Utslippene fra Sellafield er menneskestyrt forurensing, som kan reduseres. Den økte radioaktiviteten vil ramme både innbyggerne og næringsgrunnlaget aller hardest i Bergens-regionen og på kysten av Vestlandet.

Den lange norskekysten er et unikt spisskammer, for markeder både i og utenfor Norge. Når det internasjonale presset på denne økte forurensingen ikke har vært større, kan det skyldes at vi har stolt på informasjonen om at utslippene skulle reduseres vesentlig.

Fiskeri, havbruk og høsting av kystens ressurser er som kjent et næringsmessig satsingsområde. Vi må kunne fortsette å trekke disse ressursene frem som ren, sunn og riktig kost også i fremtiden.

Dersom det medfører riktighet at det statlige kravet om utslippsreduksjon er frafalt for å sikre atomanlegget sin økonomisituasjon så er dette etisk forkastelig.

I denne saken må det handles raskt, vi kan gjøre noe med det og det gjelder både nåværende og kommende generasjoner.

INGMAR LJONES, ORDFØRER I BERGEN