Skolebyråd Ruth Grung reagerer på kritikken som er fremmet av byrådets forslag til omlegging av morsmålsundervisningen. Byens 150 morsmålslærere, som i dag har base på Møhlenpris, vil byrådet spre rundt i bydelene. Mandag ble omleggingen kritisert både av tillitsvalgte og opposisjonen. Den såkalte regnbuealliansen krever saken til bystyret. Det skal de få, sier Ruth Grung til BT.

Skolebyråden føler kritikken uberettiget:

— Vår begrunnelse er faglig, ikke økonomisk. Vi ønsker å bringe morsmålslærerne i tettere kontakt med de øvrige lærerne. Det tror vi de fremmedspråklige elevene vil tjene på, sier Grung, som heller ikke er fremmed for å involvere fremmedkulturelle lærere i undervisningen av norskspråklige elever.

— Det kan jo være nyttig for norske elever å se at arabere lærer matte på en annen måte enn vi gjør, sier hun.

Kritikerne var også negative til å gi morsmålsundervisningen i mer sammenhengende bolker. Dette er i tråd med den nye læreplanen, svarer Grung, som understreker at her står skolene og bydelene fritt til å velge sine løsninger.

— Hva sparer kommunen på omleggingen?

— Av 76 årsverk går om lag ni årsverk bort i transport. Vi tror at dette skal gi mindre reisetid og mer tid med elevene, sier byråden.

Reaksjonene på forslaget gjør at Ruth Grung har bestemt seg for å utsette omleggingen til høsten 2004.