• Innføring av digitalisert røntgensystem (16 millionar)
 • Bygging av miljøhall for behandling av radioaktivt og patologisk spesialavfall (40 mill)
 • Bygging av isolat, etter påbod frå Statens Helsetilsyn (5 mill)
 • Utbygging av fullverdig slagpost (5 mill)
 • Nybygg til psykiatriske pasientar ved Åstveit DPD (20 mill)
 • Opprusting av automatisk transportanlegg, tekniske anlegg og elektro (20 mill)
 • Dagkirurgisk senter (10 mill)
 • Ny landingsplass og base for ambulansehelikopter (10 mill)
 • Overvakingsutstyr for intensivpasientar (4 mill)
 • Nytt elektronmikroskop (4,8 mill)
 • Utskifting av utslitt røntgenutstyr (15 mill)
 • Kjøp av laboratorieutstyr (7-9 millionar)