GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstroem@bt.noMen Hordaland Arbeiderparti har likevel tatt et viktig skritt mot å akseptere bygging av en biltunnel gjennom Ulriken. For første gang sier ikke Hordaland Arbeiderparti nei til biltunnel. Først jernbanetunnel Nå sier heller ikke årsmøtet ja til tunnel, men man innser at makten rår og at det er flertall for tunnel både i bystyret og fylkestinget. For å kunne være med å ha en hånd på rattet i den videre saksbehandlingen, vedtok derfor årsmøtet at en ny jernbanetunnel gjennom Ulriken har høyere prioritet enn biltunnel.Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen er likevel bekymret.— Det siste byrådet i Bergen ønsker seg er mer biltrafikk inn til Bergen. Vi ser sg at det er flertall for tunnel blant partiene rundt oss. Kommer det Ulrikstunnel er det viktig å bygge bybanen og Ringvei Vest først.Og det var årsmøtet enig i. Bare en håndfull AUF-ere stemte imot uttalelsen. Drøfter pelsdyrforbud Forbud mot pelsdyroppdrett var en annen kontroversiell sak under årsmøtet. Arbeiderpartiet i Bergens forslag om å forby pelsdyroppdrett ble ikke vedtatt. I stedet gikk flertallet inn for en formulering som innebærer at det først skal drøftes om det er etisk akseptabelt å holde produksjonsdyr for pels.Dersom en konkluderer med at pelsdyrhold er akseptabelt, må en ha strengere regler for pelsdyrhold.Stortingsrepresentant Rita Tveiten, som selv er motstander av pelsdyrhold, sa i debatten at hun trodde Stortinget i 2002 kom til å forby pelsdyrhold. Men uansett ville ikke næringen kunne drive videre som i dag.Bergens Eilert Jan Lohne var likevel ikke fornøyd med vedtaket.- I debatten om valgkampen ble det sagt at vi må være tydelige, men når det kommer til et konkret standpunkt, blir det for vanskelig for oss. Jeg ønsker ikke bare en teori om å være tydelig, men og en praksis. Utreder sprøyterom Den tredje kontroversielle saken var forslaget om å etablere sprøyterom for narkomane i Bergen for å hindre overdosedødsfall. Men også her vek årsmøtet unna et klart standpunkt. "Hordaland Arbeiderparti ser på forslaget om sprøyterom ( ) som interessant. Imidlertid må det avklares både faglige og juridiske forhold før en prøveordning igangsettes." heter det i uttalelsen som et flertall på årsmøtet stemte for. Gjenvalg på Frøiland

Ranveig Frøiland ble gjenvalgt som leder for Hordaland Arbeiderparti på årsmøtet i går ettermiddag. Også kasserer Ingunn Sande og styremedlemmene Harald Schjelderup og Olav Mongstad ble gjenvalgt. Nye styremedlemmer ble Anne Gine Hestetun og Trine Pettersen. Det ble også gjenvalg på Aud May Hundvin som leder for kvinnepolitisk styre. For øvrig vedtok årsmøtet* å si ja til norske sjøfolk på norske fergerederi ved å gi norske fergerederi de samme konkurransevilkårene som de nordiske konkurrenten.* å kreve felles standard for alle som i dag mottar stønad fra det offentlige. Årsmøtet går og mot å beregne barnetrygd som inntekt for dem som mottar sosialhjelp.* vesentlige billigere barnehager og nei til kontantstøtten. På sikt bør barnehagene bli gratis.* gratis grunnskole uten noen form for foreldrebetaling. n å heve stipendandelen for studielån til 50 prosent.* at Vestlandsrøyret - et gassrør som skal forsyne Vestlandet med gass - må bygges ferdig med solid statlig støtte.* å kreve 30 millioner kroner til kollektivtrafikken i Bergen til neste år.* å bevare ulvestammen.