RUNE VALDERHAUG rune.valderhaug@bt.noI slutten av januar møttes de politiske ledelsene i Odda, Ullensvang, Jondal og Kvinnherad kommuner for å drøfte mulighetene for sammenslåing. Da besluttet man å invitere både Ulvik, Granvin, Eidfjord og Etne med på prosjektet. Etne har nå sagt nei. Men i går møttes ordførerne i de sju andre kommunene og ble enige om å sette i gang et omfattende analysearbeid med tanke på en fremtidig kommunesammenslåing.— Med dette er vi kommet et avgjørende skritt videre i prosessen. I de sju kommunene er det stor interesse for å komme videre, sier ordføreren i Jondal, John Skogseth til Bergens Tidende. Velger alle de sju kommunene å slå seg sammen, snakker man om den nest største kommunen i Hordaland regnet i folketall. I omkrets blir det den største kommunen i landet. Kvinnherad kommune skal stå ansvarlig for den utredningen som nå settes i gang. Ifølge ordfører Skogseth kan det både være aktuelt å drøfte in stor kommune, eller å dele dagens sju kommuner inn i to nye kommuner. - I så fall snakker vi trolig om at Ulvik, Granvin, Eidfjord og deler av Ullensvang går sammen til en kommune, mens deler av Ullensvang, Odda, Jondal og Kvinnherad kan bli til en kommune på Folgefonnshalvøya, legger Skogseth til. Jondals-ordføreren sier at man aller først må få vedtatt finansieringen av analysearbeidet. Alle kommunestyrene skal behandle dette spørsmålet før arbeidet tar til.