— Vi er i gang med innhenting av tilbud på ulike utredningsoppgaver, og skal blant annet gjennomføre en omfattende konsekvensutredning.

Det er nødvendig både fordi prosjektet er svært omfattende og fordi det får en rekke konsekvenser, sier prosjektleder avdelingssjef Arnold Jacobsen i Kystverket.

Han er kjenner til Morten Kinns innvendinger, men har ingen kommentarer.

— Jeg regner med det vil komme mange innspill fra ulike aktører. Kinns synspunkter vil bli vurdert i den kost/nytte-analysen som foretas i en konsekvensutredning.

Det er satt av tre millioner kroner til arbeidet.

Bergen kommune, Bergen og Omland Havnevesen og Hordaland fylkeskommune har hver bidratt med 250.000 kroner. Resten betaler staten. Arbeidet skal være ferdig sommeren 2004. Da vil det bli tatt stilling til om prosjektet skal gjennomføres.