De 15 aksepterte bidragene til idékonkurransen om Store Lungegårdsvannet forutsetter alle nye utfyllinger og beslaglegging av det eksisterende vannspeilet — i større eller mindre grad. Siden det hender at ideer gjennomføres, vil jeg advare mot å ødelegge en naturressurs for all ettertid, jfr. motorveien langs strandsonen ved Nordåsvatnet. Visst kan utnytting av arealene slike vannflater representerer, være lønnsomme, men Bergen kommune må ta seg råd til å beholde det nåværende vannspeilet.

RAGNHILD HATLELI, FLØEN