Tidligere hadde bandet Varg Vikernes og hans drapsoffer Øystein Aarseth som medlemmer. Vi lever i en verden der den oppvoksende generasjon trenger positive forbilder. De verdiene Mayhem-bandet står for bidrar til en negativ oppfatning av virkeligheten med problemer som det moderne samfunn kjenner altfor godt. Det er for så vidt ikke noe nytt at massemedia og ulike festivaler markedsfører også negative verdier. Motivet for dette er ofte av økonomisk art. Det å tøye etiske grenser og koble dette til økonomi ser ut til å være et nytt satsningsområde for lettjente penger. Den økonomiske uttellingen for Big Brother faller og godt inn i et slikt perspektiv. At markedskrefter knyttet til underholdning prioriterer penger over vanlig etikk og moral er neppe overraskende. Quart-festivalen er her intet unntak.I programposten «Her og nå» den 27.06. ble Mayhem-bandets aktiviteter tatt opp til debatt. Bakgrunnen for samtalen var at et fagutvalg i Norsk kulturråd hadde bevilget 60.000 kroner til dette bandet. Dette er penger som kommer fra statsbudsjettet over Kulturdepartementet. I samtale med Vidar Kleppe fikk lytterne høre forunderlige standpunkter fra Sverre Fossen som er leder av fagutvalget som hadde bevilget penger til Mayhem-bandet. Han hevdet blant annet at den store interessen for denne type musikk måtte veie tungt i vektskåla, ekstreme uttrykksmåter av den typen som Mayhem-bandet står for ble også vurdert positivt fordi det skapte oppsikt. Fossen beklaget i sendingen at han ikke kunne avse flere midler til dette bandet. Alternative argumenter ble feid til side. Lytterne møtte en til tider arrogant person som hadde monopol på å forstå kulturbegrepet og gav seg selv sterke egenattester når det gjaldt å ta vare på kulturen her i landet.At et statlig organ bevilger penger til Mayhem-bandet og måten denne avgjørelsen begrunnes på bør en tenke nøyere gjennom. Skattebetalerne må kunne forvente at den statlige kulturpolitikken gjennom aktiv statsstøtte ikke bevisst undergraver verdier som blant annet norsk skole står for. Kultur dreier seg ikke bare om uttrykksformer og oppsiktsvekkende effekter, kulturen har også et innhold. Vi snakker ikke om ytringsfrihet, vi snakker om penger bevilget over statsbudsjettet som gir signaleffekter om hva som er verd å satse på her i landet.Det er snart valg. På denne bakgrunn utfordres herved kulturminister Ellen Horn til å svare på følgende spørsmål:* Vurderer kulturministeren Mayhem-bandets musikk og budskap som noe som Norsk kulturråd aktivt bør støtte gjennom bevilgninger?* Er denne avgjørelsen et glipp eller representerer den nåværende regjering en kulturpolitikk som bevisst forsøker å ødelegge det kulturgrunnlaget som ligger til grunn for den norske skolen og dermed samfunnet?* Er det slik at alle slags ytringer som har et visst nedslag i deler av befolkningen skal kalles kultur og dermed kunne gis statsstøtte? Skal staten aktivt støtte all type musikk selv om innholdet enten er kristendomsfiendelig, rasediskriminerende eller krenker menneskeverdet på annen måte?Av Per Ivar Jensen