Etter planen skulle regjeringen legge frem en stortingsmelding om den store «flyttesjauen» fredag 13. desember, men slik det nå ser ut blir førjulspakken først åpnet 20. desember, etter det Bergens Tidende får opplyst i Arbeids— og administrasjonsdepartementet.

I tilsynsmeldingen, som den populært omtales, blir drøyt 40 tilsyn, direktorater og etater ellers nøye vurdert med tanke på utflytting fra Oslo. Men det er grunn til å tro at de konkrete utflyttingsforslagene bare vil omfatte en relativt liten del av disse.

Lettet på sløret

Konkurransetilsynet, Statens jernbanetilsyn, Luftfartstilsynet og Arbeidstilsynet er noen av disse tilsynene som blir vurdert med tanke på å plassere dem utenfor hovedstaden, etter det statsråd Norman selv uttalte til Bergens Tidende allerede 19. februar i år.

I tillegg er det stor spenning knyttet til hvilken by som «stikker av gårde» med det nye Sikkerhetsdirektoratet. Stortinget skal 5. november ta stilling til organiseringen av direktoratet. Plasseringen blir deretter offentliggjort samtidig med at regjeringen forteller hvor tilsynene skal holde til i fremtiden.

Det er regjeringens privilegium å avgjøre lokaliseringen. Slik spillereglene er vil ikke Stortinget blande seg opp i dette.

Forventninger i Bergen

I Bergen er man spesielt spent på om det lykkes å få Konkurransetilsynet og - eller - Sikkerhetsdirektoratet hit. Bergen kommune og flere offentlige instanser har arbeidet målbevisst for å få Sikkerhetsdirektoratet lagt til Bergen, mens Bergen Næringsråd sammen med deler av næringslivet og de høyere utdanningsinstitusjonene nærer håp om at Konkurransetilsynet kommer hit.

Victor D. Norman har selv nøret opp under de sistnevnte forventningene, etter at han i et BT-intervju uttalte at «hvis Konkurransetilsynet skal plasseres utenfor Oslo, peker Bergen seg ut som det åpenbare stedet.»