LARS R. OLSEN

Nedturen i antallet utenlandske hotellbesøk som begynte i 1998 holder frem. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antallet utenlandske hotellovernattinger sank med en prosent i første halvår i år. Nå vil direktøren for Hordaland og Bergen Reiselivsråd, Bjørn Myhren satse på de norske turistene.

— En ny trend er at nordmenn bruker deler av ferien sin både i utlandet og i Norge. Tidligere var det vanlig å være ett sted hele ferien. Det gjør det enda viktigere å profilere Hordaland her hjemme, sier Myhren.

En viktig grunn til den nye utviklingen er at folk har mer tid til ferie.

— Den femte ferieuken fører til at vi har mer tid til å planlegge og gjennomføre ferien, sier reiselivsdirektøren. Måten Hordaland skal vinne andeler på er å profilere seg bedre.

— Det gjelder å synliggjøre Norge og Hordaland. Dette er en jobb vi ikke har vært god nok på hittil, også overfor de utenlandske markedene.

Sverige og Finland stjeler

Siden 1995 har Sverige og Finland økt sine turistbesøk med henholdsvis 16 og 25 prosent. I den samme tiden har Norge tapt 2,5 prosent av turistene som bor på hotell.

Børre Berglund i Norges Turistråd forklarer nedgangen med slett markedsføring, ustabile økonomiske forhold i landene turistene kommer fra, og, selvfølgelig, sterk kronekurs.

— Det er flere forhold som spiller inn. Norge er et høykostland, noe som betyr at vi er svært sårbare for økonomiske svingninger i landene turistene kommer fra. Tyskland har for eksempel opplevd overgangen til Euro og økte skatter. Det har lenge vært økonomisk uro i Asia, og så har jo situasjonen i USA vært ustabil, sier Berglund.

Han skylder også på mindre markedsføring av Norge i utlandet de siste årene.

— I perioden 1997-2000 investerte vi lite i markedsføring av Norge. Det ser vi resultatene av nå, sier han.

Norges Turistråd jobber også med å finne ut hvilke inntrykk turistene tar med seg hjem, og hva de forteller naboen etter norgesferien.

— Det er utrolig viktig å sende turistene fornøyde hjem slik at de gir positiv reklame for Norge.

Nordmenn utnytter kronen

De ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at Danmark svikter Norge med en nedgang i besøket på 7 prosent i første halvår. Også svenskene holder seg hjemme med en nedgang på 2 prosent.

Børre Berglund forklarer nedgangen med den sterke kronen.

-Det er klart at vi blir mindre attraktive som feriemål når kronen blir så sterk som den har vært, sier han.

Samtidig som våre skandinaviske naboer holder seg unna Norge, utnytter vi her hjemme den sterke kronen ved å dra til utlandet. De siste tallene fra Sverige viser at det er nordmenn som stod for den største økningen i antallet utenlandske overnattinger i mai, med over 16 000 flere besøk sammenliknet med året før.

GRAFIKK: Norge taper i kampen med de nordiske landene om de internasjonale turistene.