I mitt rederi, Dof Shipping, er flere sjøfolk allerede erstattet av billige sjøfolk fra Polen. Dette gjelder matroser, kokker og 1. styrmenn. Det flyter over av billig arbeidskraft fra østblokklandene, så man går jo ikke til Danmark eller Sverige etter sjøfolk.

Fraktefarten har minimalt med norske sjøfolk i arbeid, oftest bare kaptein/styrmann, og på enkelte skip gravemaskinkjører. Skal myndighetene inn med støtte, så må det i hvert fall bare gis til Nor-skip og med krav om norske arbeidsplasser for å styrke sysselsettingen i Distrikts-Norge.

Når det gjelder NIS, så velger jeg å betrakte det som et hvilket som helst FOC (bekvemmelighetsflagg).

ODD MAGNE DALSVÅG, NESTLEDER TVU-DOF SHIPPING