Vi har en kommentar til hans påstand om at det er minimalt med norske sjøfolk i fraktefarten.

Vi har i vår medlemsmasse 220 skip registrert i NOR. Som det bør være kjent har NOR-registeret krav om norske lønns— og arbeidsvilkår for de ansatte. Til sammen har vi på våre fartøy ansatt i underkant av 2000 norske sjøfolk.

Dette til orientering.

SIRI HATLAND, FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING