Mange av oss som studerer i utlandet gjør ikke dette fordi vi vil til «Australia», men fordi vi rett og slett mangler generell studiekompetanse. At Bergens Tidende på lederplass kan være så trangsynte i sitt syn på oss utenlandsstudenter, hadde jeg ikke trodd. Når norske høyskoler og Universiteter avviser søknader med den begrunnelse at man mangler generell studiekompetanse, så sier det seg selv at man heller reiser utenlands for å ta utdannelse.

Da jeg strøk til eksamen i fransk, men ville studere til ingeniør ved en norsk høyskole eller universitet, fikk jeg problemer. Jeg fikk avslag på alle søknader med den begrunnelse at jeg ikke kunne fransk. For ikke å sløse bort tiden i en kasse på Rimi, så søkte jeg meg inn på en ingeniørutdannelse i Sverige. Her fikk jeg vite at så lenge man hadde gode matte— og fysikk-kunnskaper så var der ingen problem. Uten denne «rause» stat hadde ikke jeg kunnet begynne å studere til ingeniør før jeg hadde fylt 23 år, på noe som heter 23/5-regelen. At jeg som student, enten det nå er i Norge eller i utlandet, må betale tilbake nær 80 prosent av «stipendene» vi får fra staten, kommer ikke frem av lederen, så det er vel ingen direkte stor utgift for staten.

Jeg kan bare varmt anbefale utenlandsstudier til alle norske studenter. Har du som jeg, mangler på vitnemålet, så er det enda større grunn til å søke.

Ta utdannelsen i utlandet før det forsvinner, er alt jeg kan si.

ALF MORTEN FJÆREIDE