Men selv ikke lederen av et religiøst parti kan heve seg over verdslige lover og regler, og dømme etter egen tro.

Politiet henla voldtektsanmeldelsen mot KrFs fylkesvaraordfører i Rogaland, Jan Birger Medhaug, på grunn av bevisets stilling. KrFs partileder tror fremdeles på kvinnens versjon av det som skal ha skjedd for ti år siden. Valgerd Svarstad Haugland sa høyt og tydelige på NRK at «henleggelse ikke er en frifinnelse».

Svarstad Haugland ville gi sin støtte til et menneske hun tror på, og som hun fremdeles mener har lidd overlast. Hun ville ikke svikte kvinnen som har fortalt en opprørende historie, men som ikke lar seg bevise i en rettssal.

KrF-lederen ble et lett bytte for jurister som dyrker sine paragrafer. Etter hvert som advokater blåste seg opp med forelesninger om rettsstatens elementære prinsipper, har Svarstad Haugland erkjent at det var dumt å rote seg inn i jussens verden. Hun ville vise sin støtte overfor den personen hun betrakter som et offer.

Uheldig valgkampstart

Svarstad Haugland klarer likevel ikke å stoppe den omfattende kritikken fra sine egne. Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg i Hordaland vil i lang tid uroe partiledelsen med sitt krav om at Medhaug må få tilbake plassen sin. En svært uheldig start på en valgkamp der partiledelsen har håp om å vinne tilbake de mange tapte velgerne.

Partiledelsen står igjen med et bevis på siden av selve anklagen. Medhaug hadde ikke informert partiledelsen om anmeldelsen, og brutt reglementet som han selv ivret så sterkt for å innføre. Regelverket kom etter sex-anklagene mot Søviknes, og sier at en person som er dømt for, eller er under etterforskning for seksuelle overgrep, ikke kan inneha politiske verv i partiet.

Her fremstår partilederens kritikk av Medhaug som ryddig og relevant. KrF-ledelsen konklusjon er hard: Medhaug har ikke lenger tillit.

Selsvold Nyborg mener regelverket hever seg over norsk lov og har for drastiske konsekvenser for enkeltmennesker. Like fullt er det dette som er partiets gjeldende regelverk.

Et livsfarlig våpen

Problemet til Svarstad Haugland er at hun fremdeles lar mistanken om voldtekt hvile over Medhaug. Politikere lever av sin troverdighet. Å skrive anmeldelser eller spre intrikate beskyldninger er livsfarlige våpen som kan henrette enhver politiker.

Få partier diskuterer moral og etikk så lidenskapelig som KrF. Partiet ble ikke dannet for å reformere det økonomiske system i Norge, men bygger sin politikk på et kristent menneskeverd.

Medhaug opplever verken tilgivelse eller nestekjærlighet fra KrF-ledelsen. Derfor må også partiet leve med diskusjonen om Medhaug langt inn i valgkampen.