Vegmyndighetene bygger motorveg fra kryss til kryss og nekter samtidig å utrede konsekvensene for miljø og fremkommelighet for hele strekningen. For hvert kryss som blir ferdigstilt, blir det produsert en ny miljø— og prisbombe i neste kryss. Med 50.000 reisende over Danmarks plass daglig (BA 11.12.2002) er dette knutepunktet i ferd med å kollapse. Prislappen for å løse miljø- og køproblemene i trafikkslummen på Danmarks plass er nå beregnet til 1 milliard kroner (BT 21.3.2003). Ombygging av ett kryss har altså nesten samme prislapp som en køfri bybane til Nesttun.

I 20 år har satsingen på fremkommelighet i Bergen vært konsentrert om vegbygging for privatbiltransport. Kollektivtilbudet har vært kraftig forsømt. Denne ensidige satsingen på veg har gjort vegmyndighetene til den største produsent av bilkø og miljøskader i Bergen. Hvert forsøk på å løse køproblemene et sted, produserer en økonomisk- og miljømessig katastrofe i nabobydelen, slik eksempelet på Danmarks plass nå viser.

Bergen gjorde en historisk feil da byen tidlig på 1980-tallet valgte å bygge ut motorveger gjennom Bergensdalen før ringvegsystemet rundt Bergen. KrF, Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å sikre at denne feilen blir stående for evig. De vil bygge en Ulrikstunnel som skal presse 18.000-22.000 nye biler ut i området Danmarks plass/Fjøsanger. Uten enorme tunnelarrangement vil vegnettet i Bergensdalen på nytt bli overbelastet. Prislapp? Vi tviler på at et slikt anlegg kan bli bygget billigere enn til 2 milliarder kroner. Budsjettsprekken for 1200 meter motorveg fra Gyldenpris til Nygårdstangen skremmer. Sluttregningen ble 687 mill. Første gang prosjektet ble presentert i Formannskapet 25.3.93 ble prisen satt til 372 mill kroner. (Vestre innfartsåre indre del).

Et kraftig utbygget kollektivsystem til alle bydeler med bybane som ryggrad, er nødvendig for å forhindre sammenbrudd i trafikken gjennom Bergensdalen. Når Bergens Næringsråd nå har dempet sin kritikk av bybanen, er det selvsagt fordi pengemakten forstår at den ensidige vegutbyggingen som de selv har jobbet for i 20 år nå er ferd med å ødelegge fremkommeligheten for nyttetrafikk.

Bybaneplanene til Nesttun er svært viktig for Bergen av hensyn til miljø og fremkommelighet, men også for å gi Bergen en alternativ fagkompetanse for transportplanlegging. Dessverre er bybaneplanene som nå blir gjennomført for lite ambisiøse. Alle bydeler må få bybane. I inneværende planperiode (- 2011) må banen bygges helt til Flesland og gjerne også til Sandviken. Bybanens Linje 3 fra Kronstad til Oasen bør utredes snarest slik bystyret har vedtatt. Ulrikstunnel for jernbane må bli bygget snarest.

Motorvegutbyggingen kveler Bergen med giftig luft og trafikkaos. Bybanen er det eneste køfrie alternativet vi har. Uten bybanen stopper Bergen.

Åge Chr. Jacobsen og Tom Skauge, SV