Av Torbjørn Hansen, stortingsrepresentant og formann Bergen Høyre

Byrådsleder Strøm-Erichsens angrep på Høyre på årsmøtet til Bergen Ap i helgen minner om det gamle ordtaket om at angrep er det beste forsvar.

Ap har styrt Bergen i 16 år. Likevel er det ikke ofte partiet sier noe om hva som er utrettet gjennom disse årene. Det er heller ikke lett å se hvilke mål byrådet har. I stedet går man stadig til angrep på Høyre. Det er tydeligvis lettere enn å snakke om egne saker.

Hva er så status? Den økonomiske situasjonen er en katastrofe, en tikkende bombe som før eller siden smeller mot innbyggerne i form av kutt i kommunens kjerneoppgaver. Finansbyråd Trond Tystad har enten null kontroll med økonomien eller driver underbudsjettering for å skyve problemene fremover. Byrådet gjør lite med krisen, og underskuddet øker raskt. Neste stopp blir at fylkesmannen må ta over styringen. Jeg kan godt skjønne at en slik situasjon fører til at angrep på opposisjonen blir en fristende tankeflukt. Men etter 16 år er det vel på tide at Arbeiderpartiet tar litt ansvar, er det ikke det?

Byrådets forsøk på å skyve ansvaret over på kommunalminister Erna Solberg er påfallende. Bergen har søkt om 100 millioner kroner ekstra fra staten. Når regjeringen ikke åpner lommeboken, legger byrådet ansvaret for kaoset i Bergen over på kommunalministeren. Men mange henvender seg til regjeringen for å få økte overføringer. De færreste lykkes. Utgangspunktet er de ordinære budsjetter.

Høyre har gang på gang understreket behovet for en gjennomgang av kommunale oppgaver og driften i Bergen. Høyre krever at knappe ressurser brukes best mulig, blant annet gjennom konkurranseutsetting. Konkurranseutsetting betyr at kommunen beholder ansvaret for tilbudet, men kan overlate selve produksjonen av en tjeneste til andre etter en anbudsrunde. Kommunen kan ikke være best på alt. Dette er en pragmatisk politikk hvor målet er å få mer igjen for pengene, mer penger til skole og eldreomsorg.

Servicebedriftenes Landsforening (SBL) mener Bergen kommune kan spare mellom 54,9 og 129,3 millioner kroner ved bruk av konkurranseutsetting, avhengig om man utsetter 10 eller 20 prosent av driftsbudsjettet for konkurranse. Dette sier byrådet nei til. Selv om byen er i krise, og pengene kunne ha fjernet omtrent hele den uverdige sykehjemskøen i Bergen, så prioriterer altså Arbeiderpartiet sine floskler om kommunalt monopol på tjenesteyting.

Et annet eksempel er alle pengene som brukes på fagbevegelsen. Mer enn 30 personer har heltidsjobb som tillitsvalgt i Bergen kommune. Det er omtrent tre ganger mer enn i Stavanger. Ap prioriterer åpenbart forholdet til Kommuneforbundet fremfor skole og eldre.

Høyre krever at det gjøres noe med problemene, og det før hele regningen havner i fanget på byens innbyggere i form av nye kutt på skole og eldreomsorg. Det er helt uholdbart at Ap, selv etter 16 år ved roret i Bergen, fortsatt fraskriver seg ethvert ansvar for situasjonen.