Av Ingunn Alver,

leder Utdanningsforbundet Hordaland

Utdanningsforbundet anerkjenner foreldreretten og har ikke vært negative til den tidligere privatskoleloven, som tillot private skoler med alternativ pedagogikk og livssyn.

Vi har en rekke eksempler på gode og seriøse private skoler. I Bergens-regionen kan nevnes Steinerskolen, Montesorriskolen, St. Paul skole og Danielsen skoler. Det Utdanningsforbundet vil kjempe mot, er de endringene vi ser gjennom den nye friskoleloven og de aktørene vi anser som useriøse og, i noen tilfeller, direkte skadelige.

Levende Ord velger å presentere sine skoler med segregering som mål, og Enevald Flåten understreker hvor viktig det er for menigheten å beskytte barna mot ateister og satanister i den offentlige skolen. Venter han å bli tatt seriøst når han uttaler seg slik? Elever fra Levende Ords videregående skole i Bergen sa til BT i går at dette synet er helt parallelt med at folk utenfor menigheten ikke ønsker kristne fundamentalister som lærere for sine barn.

Dette er selvsagt å sette saken på hodet! Norske lærere i den offentlige skolen er forpliktet på formålsparagraf og læreplan, som sier at vi skal undervise etter kristne og humanistiske prinsipper. I læreplanen av 1997 står å lese: «De kristne og humanistiske verdier både fordrer og befordrer toleranse og gir rom for andre kulturer og skikker ... Oppfostringen skal bygge på det syn at mennesker er likeverdige og menneskeverdet er ukrenkelig ...» Ikke mye fundamentalisme i dette!?

Utdanningsforbundet Hordaland sine kommentarer til BT 25.11. var basert på visning av «Brennpunkt»-programmet «På barnetro skal landet bygges», vist i NRK. Vi ble oppriktig sjokkerte over det vi der så og opplevde som direkte indoktrinering av barn. Vi holder fast ved at Kristin Clemet bør vurdere på nytt noen av de skolene som får godkjenning. Skoler som de Levende Ord driver, ødelegger for de seriøse kristne privatskolene i dette landet.