Forsøket faller ikke særlig heldig ut. Det er tydelig at den nye friskoleloven har innført en frihet som det er vanskelig for Utdanningsforbundet å forholde seg til. Foreldrene begynner nemlig nå å benytte friheten sin til å velge annerledes enn det Utdanningsforbundet liker. Alver sier i innlegget sitt at vi har en rekke gode og seriøse private skoler, men at man i hennes forbund vil bruke krefter på å kjempe (ja, det står virkelig det, kjempe!) mot de aktørene de anser som useriøse og, i noen tilfeller, direkte skadelige. Hun mener altså at Utdanningsforbundet bedre enn foreldrene selv er i stand til å vurdere hva som er bra for barna, pedagogisk og livssynsmessig, og at de i større grad enn departementet er i stand til å vurdere hvilke skoler som tilfredsstiller kravene til å bli godkjent som frittstående skoler.

Frihet er en forholdsvis vanskelig sak, spesielt når den skal gjelde andre. Da kan det hende at noen bruker friheten sin til å velge ting vi ikke liker. Det tror jeg de fleste av oss, også Utdanningsforbundet, vil vokse på å forsøke å venne seg til. I innlegget sitt siterer Alver fra læreplanen av 1997, der det står å lese at: «De kristne og humanistiske verdier både fordrer og befordrer toleranse og gir rom for andre kulturer og skikker ...» Men dette gjelder altså ikke i så stor grad at man skal tillate skoler som faller Utdanningsforbundet tungt for brystet. Toleransen i det forbundet betyr at man skal kjempe for at Kristin Clemet vurderer å kutte statsstøtten til noen av de skolene som i dag får godkjenning. Altså stoppe støtten til skoler som er godkjente og innfrir elevenes rett til opplæring, men har et livssynsmessig eller pedagogisk grunnsyn som er uspiselig for Alver og hennes forbundsfeller. I mine øyne er dette nærmere fundamentalisme enn toleranse. Balansegangen mot det totalitære er hårfin, og det skal bli spennende å se hvordan Utdanningsforbundet vil takle den i sine råd til Clemet om hvem som fortjener statsstøtte her i landet og hvem som blir vurdert som direkte skadelige.

Av Johan Eide, sekretær i Steinerskolenes Foreldreforbund