debattAv Kjartan Haugsnes,Bergen SV

For å gjøre høyere utdannelse til en reell mulighet for alle, må det satses på høyskoler og universiteter generelt — i tillegg må studiefinansieringen gjøres inkluderende, ikke ekskluderende.

Studiefinansieringen er pr. i dag for dårlig. Ved innføring av markedsrente for studielån ble den om mulig enda dårligere. SV ønsker markedsrenten på studielån fjernet.

Studenter lever i dag på lån og stipend tilsvarende minstepensjon, ca. 30 prosent av totalsummen er stipend - dette tvinger de fleste studenter til arbeid ved siden av studiene. Høye boutgifter og ekstrempriser på lærebøker, i tillegg til utsiktene om å bli gjeldsslave under Statens lånekasse etter endt utdannelse, er ekskluderende for unge mennesker. Det er i ferd med å bli «pappas» lommebok og ikke den enkeltes evner og interesser som styrer yrkesvalgene i Norge!

Studiefinansiering er et politisk redskap som skal sikre at utdannelse ikke skal være avhengig av sosial bakgrunn! For å få dette til må stipendandelene økes, det må gjeninnføres «politisk» rente på studielånet og beregningsgrunnlaget for lån og stipend må økes. SV har som mål at studenter ikke skal behøve å arbeide i tillegg til studier for å klare sine økonomiske forpliktelser.

Ap og Frp ønsker en annen tilnærming: De ønsker å legge enda større press på studentene ved å legge stipendet inn i eksamenspotten. Stryker du, mister du stipendet! Er dette en del av Aps solidaritetsalternativ? Får Ap gjennom sine forslag til ny studiefinansiering, bygges en økonomisk mur i det norske utdanningssystemet, en mur som for mange blir uoverstigelig.

Utjevning av sosiale forskjeller har aldri vært Arbeiderpartiet og de andre høyrepartienes sterke side, så heller ikke i utdanningspolitikken. Det viktigste ved utdannelsesinstitusjonene er menneskene som kommer ut i arbeidslivet etter endt utdannelse. For å gi ungdom en reell mulighet til å bidra, må ikke utdanningsinstitusjonene gjøres om til rene eksamensmaskiner, og ikke studentene til rene gjeldsslaver.