For det er ikke bare det tredje Rieber-nybygget som skjuler seg bak investeringen på 130 millioner kroner. Den gamle skipsbyggertulturen blir nemlig satt i høysetet over hele området, så vel ute som inne i bygningene. Eget skipsbyggingsmuseum med modeller, bilder av skipene og utstyr fra verftet, er allerede for lengst etablert.

Administrerende direktør Bjart Nygaard i Rieber Eiendom AS forteller at det på den åpne plassen der beddingene til BMV lå, planlegges en vanndam som en del av en skulptur.

De øvrige ingrediensene er et halvt skrog med propell. Den skal drives av en elektrisk motor. I mørke skal vannkaskadene som vispes opp fra propellen, som fra et skip i fart, lyses opp. På den åpne plassen skal det også delvis beplantes og bygges en paviljong som gir muligheter for uteservering og kulturelle aktiviteter.

— Vi ønsker å beholde et maritimt preg over Solheimsviken. Vi er nå i gang med å bygge kaier for lystbåter der beddingene tidligere møtte sjøen. Vi skal også anlegge en kunstig elv med et lite fossefall ved sjøkanten helt nord på området, forteller Nygaard.

Skipsassuranse

Det planlagte bygget blir ifølge Bjart Nygaard i Rieber Eiendom AS på cirka 12.000 kvadratmeter og vil gi plass til mellom 350 og 400 nye arbeidsplasser.

Nybygget får fasader mot Michael Krohns gate og det gamle verftsområdet, og blir reist mellom messehallen og det forrige storbygget som ble tatt i bruk.

1300 arbeidsplasser

De to nåværende nybyggene og de to rehabiliterte byggene omfatter en bygningsmasse på rundt 40.000 kvadratmeter. Med det bygget som nå skal reises blir arealet 52.000 kvadratmeter. Antall arbeidsplasser vil samtidig bli økt fra dagens omkring 900 til rundt 1300 nå nybygget står klart.

Arkitekt Paal Kahrs får ansvaret for utformingen. Fasaden er planlagt i lys slipt betong.

— Vi har en arkitekt til hver bygg, noe som helt bevisst er gjort for å få et varierende formspråk i bygningsmassen, sier Bjart Nygaard.

Selvtenkende bygg

– Nybygget blir IT-tilpasset og for en stor del selvtenkende. Oppvarmingen skal skje via fjernvarme fra Rådalen så snart ledningsnettet er ferdig, forteller Bjart Nygaard.

Utbyggingen av Solheimsviken Næringspark er på langt nær ferdig med dagens bygg og byggeplaner. I årene fremover skal det realiseres milliardinvesteringer i videre utbygging av området.

KJØLVANN: Modell av skulpturen, skipsskrog med propell, som skal plasseres på det store åpne tidligere beddingsområdet.
FOTO: JAN M. LILLEBØ