1. mars fortsetter BT sitt journalistiske felttog mot statsråd Victor D. Norman, denne gangen i form av et intervju med lederen i Sentraladministrasjonens tjenestemannslag, Tone Sønsterud.

Av Einar Hope

Rent bortsett fra det oppsiktsvekkende i at en fagforeningsleder velger å uttale seg på denne måten i en pågående sak om utflytting av tilsyn, står hennes sammenligning av statsrådene Norman og Kosmo i interessant kontrast til hva som skjedde i en tilsynssak for et par år siden om nedlegging av Konkurransetilsynets regionapparat.

I min tid i Konkurransetilsynet arbeidet vi med å legge ned eller sterkt nedbemanne tilsynets regionapparat, bestående av syv regionkontorer i henholdsvis Hamar, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø, samt en regionavdeling for det sentrale Østlandet som tidligere var blitt flyttet fra Drammen til Oslo. Det var klare faglige grunner for dette, for tiden hadde på sett og vis løpt fra de oppgaver som regionkontorene opprinnelig var opprettet for. Tiden var imidlertid ikke politisk «moden», og etter mye arbeid lyktes vi kun i å overføre regionkontoret for Hamar til Oslo og redusere bemanningen med en og en halv stilling av de i alt rundt 70 stillingene i regionapparatet.

Som arbeids— og administrasjonsminister tok Jørgen Kosmo i 2000 fatt i saken. I all stillhet, uten forhåndsinformasjon til de ansatte og nesten uten medieomtale ble på politisk hold hele regionapparatet besluttet nedlagt og nær 70 statlige stillinger fjernet. Det var utvilsomt godt politisk håndverk som ble utøvd og faglig sett var beslutningen som nevnt velbegrunnet, på samme måte som det er gode faglige grunner til å flytte de åtte tilsynene ut fra Oslo. Det kunne vært flere tilsyn med i denne prosessen. Men er regionkontorsaken et eksempel på «ein open og inkluderande prosess» overfor ansatte og fagforeninger, som Kosmo berømmes for av Sønsterud? Og hvor var Sentraladministrasjonens tjenestemannslag og BT i den saken? Kanskje den ikke var så viktig, for tross alt dreide det seg jo kun om å legge ned 70 arbeidsplasser i «distriktene».