Å bli forfulgt på bakgrunn av noen av disse punktene blir brudd på menneskerettighetene. Mennesker som blir forfulgt på slikt grunnlag får i dag politisk asyl i Norge.

Med dette som bakteppe må man se på hva Fagforbundet driver med i Bergen. I forkant av 16.06. ble NHS— og NKF-medlemmer fôret med tekster som «blir du med over i Fagforbundet, og tar du med deg en kollega». Både NKF og NHS hadde gjentatte, kollektive vedtak på at man skulle danne Fagforbundet 17.06. 2003. Under hele prosessen var dette gjort kollektivt. Normalt er at forbund i Norge vedtar kollektivt å slå seg sammen, for så å gjennomføre uravstemning. Senest prosessen som Grafiske og Fellesforbundet har startet.

Det enkelte medlem sitt valg måtte bli i foreningene, da det var disse som skulle vedta tilknytningen til Fagforbundet. Vi fikk utsendt skriv om å innkalle til årsmøte i fagforeningene, legge ned disse og så danne foreninger med tilknytning til Fagforbundet. I Bergen vedtok TAFO og Bergen Brannkorps Forening å ikke bli nedlagt, og på eget grunnlag velge vår forbundstilknytning. Dette ble gjort først kollektivt, for så å la det enkelte medlem ta stilling til det kollektive, for videre å gjennomføre personlig valg av forbundstilknytning. BBF og TAFO har nå gjennomført kollektiv tilknytning til Det Norske maskinistforbund, samt at medlemmene har bekreftet individuelt hvor de ønsker å være tilknyttet. Over 90 prosent av våre medlemmer har valgt Det Norske maskinistforbund. Altså har vi gjennomført det som NKF ba oss om å gjennomføre. Frie valg, om vi vil være tilknyttet Fagforbundet eller ikke. Både TAFO og BBF har gjennomført dette både kollektivt og som individuelt valg.

Fagforbundet forteller løgner om prosessen i Bergen. Denne løgnen gjentar de i håp om at den blir en sannhet. Hvilke ideer ledelsen i Fagforbundet har i forhold til det enkelte menneske forteller dannelsen av Fagforbundet alt om. Det er mange ideologier som har ment at bare de, og de alene, besitter sannheten. Disse har gått til grunne med store menneskelige lidelser. Det eneste som har foregått i Bergen er at man har brukt retten til fri fagbevegelse og retten til å være tillitsvalgte. Dette er blitt for grov kost for Fagforbundets ledelse.

Av Kjell Olav Solheim og Trond Hjelmeland tillitsvalgte i BBF og TAFO av DNMF