Ifølge EU må fiskebåtene ha med seg susp, lusemiddel, morfin, mekanisk sugeapparat for rensing av luftveiene, engangsskalpeller, blodtrykksmåler, kateter — innsett, bekken, urinflaske, tannfyllmasse og sist men ikke minst lårskinne. Forskriften slår videre fast at suspen skal være i størrelse medium.

Etter Kystpartiets mening er kravene både latterlige og urimelige! Det verste er likevel at norske fiskerne ikke er blitt tatt med på råd i denne saken. Alle er enige i at båtene skal ha førstehjelp om bord, men man driver med fiske, ikke et flytende intensiv sykehus!

Etter Kystpartiets mening vil dette duste pålegget bare skape trygghetsproblemer for båteierne. Smertestillende morfin som blir oppbevart om bord kan bli misbrukt og båtene utsatt for innbrudd. Det er på tide at det norske folk får opp øynene og forstår konsekvensen av EØS-avtalen

JAN-OVE FROMREIDE

FORMANN KYSTPARTIET I ASKØY.