Å hevde at offentlige ansatte må bære ansvaret for renteutviklingen, arbeidstakere som gjennom årets lønnsoppgjør fikk akseptert en minstelønnsgaranti på ca. 230.000 etter 10 år i yrket, skal være årsak til renteutviklingen, faller på sin egen urimelighet.

Skattelistene som offentliggjøres i disse dager synliggjør klart hvordan og til hvilke grupper inntektene i samfunnet fordeles.

Utviklingen de siste årene har gått mot at skattene blir stadig flatere, de som har mest slipper billigst unna.

Fjerning av utbytteskatten, nedtrapping av formuesskatten og fjerning av toppskatten for de med høye inntekter, gir skattelette i milliardklassen til dem som har mest fra før.

Da er de umoralsk av NHO-sjefen å skylde på kommuneansatte som slåss for en anstendig lønn å leve av.

NHO-sjefen burde vært mer bekymret for lønnsutviklingen i næringslivet som dagens skattelister synliggjør, og heller manet til større samfunnsansvar i egne rekker. Da hadde kanskje kommunenes økonomiske situasjon også vært en annen.

RONALD BERNTZEN,

LEDER NORSK KOMMUNEFORBUND BERGEN