Min kone er student og har nylig gått inn i ett års permisjon fra skolen. Jeg er i inntektsgivende arbeid. Ifølge Trygdekontorets bestemmelser om fødselspenger må begge foreldrene ha vært i inntektsgivende arbeid for at de skal ha krav på fødselspenger. Heltidsstudier regnes ikke som inntektsgivende arbeid, dermed har ikke jeg som far krav på fedrekvoten.

Sagt med andre ord, fordi min kone ikke har jobbet men kun gått på skole så har ikke jeg som far krav på permisjon.

Dersom far skal kunne få permisjon må altså mor sendes tilbake på skolen lenge før studiene hennes egentlig begynner. Hun har allerede fått innvilget ett års permisjon fra skolen. Hun kunne ikke søkt om mindre permisjon enn ett år i og med at det er vår semesteret hun har igjen.

Vi synes at dette er veldig urettferdig mot unge nyetablerende foreldre, og håper at dette brevet vil skape endringer for fremtiden. For de fleste med oss burde se seg enig at det er urettferdig at man ikke får ta permisjon på bedre premisser enn det loven tillater.

Dessuten er det helt utrolig at i et velferdssamfunn som Norge hvor familie står såpass i sentrum, at mor og far ikke får noe permisjon sammen med sitt nyfødte barn.

Torkild Stensrud Fana Høyre