Fullstendig journalistisk objektivitet og seriøsitet er kanskje uoppnåelige ideal, men man burde likevel kunne forvente at de etterstrebes. Når så personen med hovedansvaret for NRKs Midtøsten-dekning, Lars Sigurd Sunnanå, i en Midtøsten-reportasje i Dagsrevyen tillater seg å si at den israelske hæren «skyter på alt og alle som rører seg», klarer jeg ikke å se at han har mye troverdighet igjen. Skulle påstanden være riktig måtte konsekvensen være at israelske soldater er fryktelig dårlige skyttere. Å innse dette er nok til å konstatere at påstanden må være feil. (Nå er det jo også blitt hevdet at israelske soldater «skyter blindt», hvilket kunne forklare konsekvensen av Sunnanå sin påstand, men at to villfarelser støtter hverandre er ikke noe ukjent fenomen.)

Så langt om Sunnanå. Et mer generelt trekk ved norske rikssynsere er at man vier minimalt med krefter til å forsøke å forstå Israels hensikter med sine militæraksjoner. I stedet hengir man seg til rotfaste fordommer om at enhver militær krigføring bidrar til å øke terror og voldshandlinger; får voldsspiralen til å eskalere. Jeg tviler ikke på at de pågående israelske militæraksjonene øker desperasjonen og terrorlysten hos militante palestinere. Men dette er knapt halve sannheten. Feilen man gjør er å se bort ifra, eller ikke å legge tilstrekkelig vekt på, de preventive virkningene av å arrestere terrorister, beslaglegge deres våpen og ødelegge deres infrastruktur. Det er gjennom dette Israel, i alle fall på lang sikt, håper å redusere antall terroraksjoner og øke tryggheten for det israelske folk At motviljen og hatet mot Israel (om mulig) øker, kan Israel leve med så lenge antallet uskadeliggjorte terrorister øker fortere. Er det nemlig noe det israelske folk har vent seg til, så er det at de vinner i krig og taper i kjærlighet.

Hvorvidt og hvor godt Israel vil lykkes med sine militæraksjoner gjenstår nok ennå å se. Det som imidlertid synes opplagt, er at situasjonen for det israelske folk gjennom over 18 måneder med intifada var blitt så uholdbar at noe drastisk måtte gjøres. Således blir det for enkelt å kritisere Israel uten å kunne vise til noen gode alternativ.

Av Øivind Nygård,

student