Å tro at festivalen ble arrangert for at «koftekledde» bønder skal få vise seg frem på Torgallmenningen og endelig få en lenge etterlengtet bytur, er for dumt. Hovedhensikten med festivalen er å vise mangfoldet i lokalprodusert mat på Vestlandet. Mat som blir produsert der den dyrkes eller avles opp. Lokalprodusert mat er kortreist mat. Det er mat som ikke fraktes rundt om i landet for å bli slaktet, presset, konservert eller pakket. Slik verden er i dag med store miljøproblemer, er dette god økologi.

De fleste nordmenn som reiser på ferie i Sør-Europa opplever mangfoldet i matproduksjonen som en ekstra kvalitet ved ferien. Enhver landsby som besøkes har sine lokale spesialiteter, mat eller vin som kan fås hos den lokale slakteren, i butikken på hjørnet eller ved et besøk hos produsenten selv, bonden. Her er lokalprodusert mat bygdas stolthet, og det viktigste å vise tilreisende i tillegg til den lokale kirken. Slik er det ikke i Norge, men det vil forhåpentligvis endre seg nettopp ved at myndighetene oppmuntrer og stimulerer til lokal matproduksjon, og at vi urbane forbrukere igjennom «Bønder i bydn» blir kjent med all den kvalitetsmaten som produseres lokalt. I dag er det vi som bor i byen som må reise for å få tak i denne maten. Det er heller ikke god økologi. Derfor bør matfestivalen stimulere til at vi får et skikkelig marked for lokalprodusert mat i Bergen. Da kan vi ha «Bønder i bydn» hver dag.

Bergen Turlag var medarrangør av det seminaret som ble holdt under matfestivalen. Det har alltid vært nære bånd mellom bygdene og friluftslivet. Når vi går tur på fjellet er det i bøndenes nærområder. Vi bruker deres utmark og beiteområder. Vi har glede av det som er igjen av kulturlandskapet, dyrket opp og vedlikeholdt av bønder i generasjoner. Vi ønsker fortsatt levende bygder, bygder hvor folk har noe å leve av og hvor det fortsatt går beitedyr som holder kulturlandskapet i hevd og forhindrer igjengroing. Derfor ønsker vi bønder velkommen til bydn med sine produkter.

MÅLFRID HATTELAND,

DAGLIG LEDER BERGEN TURLAG