La gå med at hans formuleringer ikke var like velformulert over hele linjen, men emnet som tas opp krever debatt, og er viktig i forbindelse også med det forestående kommune— og fylkestingsvalg.

Innlegget var øyensynlig sterk kost for noen, og spesielt for representanten Miljeteig fra SV, og andre motstandere av det personlige valg og ytringsfrihet. I angstbitersk vrede gås det straks til angrep med det populære og moteriktige slagordet rasist. Fulgt av politianmeldelse, og med et øyensynlig ønske om at dom og straff må nedfelles over en som tillater seg å ytre egne meninger om at enkelte typer «gjester» ikke er ønsket?

Hva annen grunn enn rasisme kan det vel være til at noen ikke ønsker en spesiell kategori mennesker i sitt nærmiljø? Kan det være basert på tidligere dårlig erfaring med slike «gjester»? Kan det være et legitimt ønske om at kostnadene som disse «gjestene» medfører heller bør nyttes til våre egne mange udekkede behov, som skole, barn, unge og gamle? Kan det være et legitimt ønske om at vårt samfunn skal utvikles og styres etter våre egne ønsker og verdier, og ikke av fremmede, fjerne kulturer? Kan det være et legitimt ønske om selv å bestemme hvilke gjester du vil slippe inn i ditt hjem?

Miljeteig og hennes likesinnede kan nok ikke gi oss svar på disse spørsmål, til det er «rasismetåken» for tykk, og viljen til å se de mange uheldige konsekvensene av den omfattende tilstrømning av innvandrere ikke til stede. Dessuten er nok også ønsket om å undertrykke debatten for sterk, som dokumentert gjennom deres forsøk på å kriminalisere og politianmelde debattanten.

HANS CHR. HAALAND, MJØLKERÅEN