Mannen forholdt seg helt rolig og spurte om hva han hadde gjort og hvorfor de behandlet han så brutalt. Mannen ba om noen kunne ringe politiet, og ba folk rundt seg om de kunne være vitner.

Vekterne tok opp en mobil og vi håpet at det var for å ringe politiet. Isteden kom det fire vektere til, som hjalp til å holde mannen nede, selv om de to første vekterne ikke hadde noen problemer med å klare det selv, da mannen var rolig. Vi opplevde behandlingen som umenneskelig og uverdig, men mest av alt fullstendig unødvendig, fordi mannen ikke gjorde noe motstand. For oss så var dette et direkte maktovergrep fra vekterne sin side. At vektere oppfører seg på denne måten er fullstendig uakseptabelt, og det må gjøres noe med det! Vi kan ikke ha vektere som går rundt og gjør som de vil!

MARIA DYVEKE STYVE OG FRANCISCA ACEVEDO