Frihet heter det i Clemets ideologiske innpakning!

Det var på dette punktet hun tapte overfor Stortinget når Mjøs-utvalgets innstilling ble behandlet.

Flertallet av stortingspolitikerne mente at universiteter og høyskoler best kan drives etter en tradisjonell forvaltningsmodell, der krav til økonomisk avkastning eller inntjening ikke skal være avgjørende.

Forskning og undervisning må være frakoblet markedsmekanismene, ellers vil penger også på dette område bli en avgjørende maktfaktor. Vi vet at sterke kapitalmiljøer fort vil kunne erobre de frie kunnskapsmiljøene på universiteter og høyskoler, og dermed styre hva og hvilken undervisning de skal drive med.

Det er de samme kreftene som i dag bruker store midler på å kjøpe seg forskningsrapporter fra frittstående kunnskapsselskaper som Econ, og disse rapportene blir igjen brukt som argument i politiske miljøer for endring av lover og bevilgninger over statsbudsjettet.

Den eneste muligheten vi har i dag til å få alternative (nøytrale og uavhengige) analyser til disse kjøperapportene, er nettopp tilsvarende forskning fra våre universiteter og høyskoler.

Derfor blir taperne i Clemets ideologi alle oss andre som ikke har millioner å bruke på å kjøpe oss makt.

Som fagforeningsaktivist så er det med stor undring jeg registrerer at det som skulle være vår fremste hjernekapasitet på universiteter og høyskoler sitter helt stille og ser på det som nå skjer. Kanskje forstår dere ikke rekkevidden av forslaget. Hvis det er tilfelle så har idealene som de akademiske miljøene smykker seg med ikke lenger noen verdi, og det synes jeg ville være «trist som faen»!

Det ser ikke ut til at Clemet kommer til å møte motstand når hun om kort tid fremmer sitt forslag om ny selskapsform for Universiteter og Høyskoler. Dette vil være første steg mot en AS-ifisering av våre viktigste utdanningsinstitusjoner.

Akademiske miljøer ser ikke ut til å være opptatt av å reise opprørsfanen mot dette forslaget. Markedsliberalismen ser ut til allerede å ha vunnet hodene til professorene, og det er bekymringsfullt.

Skulle dere likevel våkne opp av tornerosesøvnen, så skal dere vite at vi er en rekke mennesker rundt om i fagbevegelsen som gjerne tar et tak i en motstandskamp mot høyreregjeringen. Hansken er kastet, tar dere imot utfordringen!!

JAN HENRIK LARSEN, DISTRIKTSSEKRETÆR EL&IT FORBUNDET